2017 konkursiplaan
Prindi lehekülg
NR KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK KOGUMAHT ilma KM KONKURSI RAHASTAJA KONKURSI AVALIKUSTA-MISE AEG
1 Nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted Lihthange RHS § 18² Olga Žukova 20 000,00 ESF/KUM jaanuar
2 Eesti keele ja kultuuri õpe eesti peredes Projektikonkurss Jana Tondi 45 000,00 KUM jaanuar
3 Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes Lihtsustatud korras tellitav teenus RHS § 19 Kätlin Kõverik 121 375,00 ESF/KUM veebruar
4 Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaagri korraldamine Lihtsustatud korras teenuste tellimine RHS § 19 lõige 1 Jana Tondi 135 000,00 KUM/HTM/Riigikantselei märts
5 MISA veebi ja elanike nõustamisteenuse veebirakenduse loomine Lihtsustatud korras tellitav teenus RHS § 19 Kätlin Kõverik 50 000,00 ESF/KuM ja KuM märts
6 Nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted Lihthange RHS § 18² Olga Žukova 20 000,00 ESF/KUM märts
7 Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Lihtsustatud korras teenuste tellimine RHS § 19 lõige 1 Jana Tondi 699 060,00 ESF/KUM märts
8 Meediahariduse edendamine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes Projektikonkurss Liilika Raudhein 15 000,00 HTM aprill
9 Lõimumise edendamine kultuuritegevuste kaudu Projektikonkurss Jana Tondi 30 000,00 KUM aprill
10 Eesti keele algkursus Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele Lihtsustatud korras teenuste tellimine RHS § 19 lõige 1 Jana Tondi 165 000,00 KUM aprill
11 Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes Lihtsustatud korras tellitav teenus RHS § 19 Kätlin Kõverik 36 010,00 ESF/HTM mai
12 Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise taotlusvoor Taotlusvoor Kristina Pirgop 135 000,00 HTM mai
13 Sihtasutuse veebi ja elanike nõustamisteenuse veebirakenduse loomine Lihtsustatud korras teenuste tellimine RHS § 19 Kätlin Kõverik 65 000,00 ESF/KUM ja KUM juuni
14 Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Lihtsustatud korras teenuste tellimine RHS § 19 lõige 1 Jana Tondi 840 535,00 ESF/KUM juuni
15 Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele Lihtsustatud korras teenuste tellimine RHS § 19 lõige 1 Jana Tondi 100 000,00 HTM juuni
16 Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete koolitamine ning õppematerjalide kaasajastamine Lihtsustatud korras tellitav teenus RHS § 19 Kätlin Kõverik 75 000,00 ESF/KUM juuni
17 Õppereisid nõustamisteenuses osalevatele ametnikele teiste riikide praktikatega tutvumiseks Avatud hankemenetlus RHS § 25 lg 1 Kätlin Kõverik 70 833,33 ESF/KUM juuni
18 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Lihtsustatud korras tellitav teenus RHS § 19 Toivo Sikk 209 000,00 ESF/KUM juuli
19 Lõimumisvaldkonna 2016-2017 aasta arenduspreemiad Preemiad Kristina Pirgop 3 000,00 KUM august
20 Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise teine taotlusvoor Taotlusvoor Kristina Pirgop 23 100,00 HTM august
21 Õppereisid nõustamisteenuses osalevatele ametnikele teiste riikide praktikatega tutvumiseks Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus RHS § 41 lg 1 p 1 Kätlin Kõverik 70 833,33 ESF/KUM oktoober
22 Meediahariduse edendamine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes Projektikonkurss Liilika Raudhein 13 000,00 HTM oktoober
23 Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes Lihtsustatud korras tellitav teenus RHS § 14 lg 2 p 3 Kätlin Kõverik 154 000,00 ESF/KUM oktoober
24 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2018-2019 Sotsiaalteenused  RHS § 14 lg 2 p 3 Toivo Sikk 104 166,00 ESF/KUM oktoober
25 Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss Projektikonkurss Kristina Pirgop 40 000,00 KUM oktoober
26 Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss Projektikonkurss Kristina Pirgop 60 000,00 Riigikantselei oktoober
27 Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Kätlin Kõverik 27 190,00 ESF/HTM oktoober
28 Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 168 107,00 ESF/KUM november
29 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Lihtsustatud korras teenuste tellimine RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 150 000,00 ESF/KUM november
30 Rahvusvähemuste kultuuriühingute katusorganisatsioonide toetuse taotlusvoor Taotlusvoor Kristina Pirgop 370 000,00 KUM november
31 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss Projektikonkurss Kristina Pirgop 90 500,00 KUM november