2018 konkursiplaan
Prindi lehekülg
Nr KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK

SÕLMITAVATE

LEPINGUTE

EELDATAV KOGUMAKSUMUS            (KM-ta)
 

RAHASTAJA

AVALIKUSTA-MISE AEG

1 Lõimumise edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu Projektikonkurss Jana Tondi 80 000,00 KUM jaanuar
2 Eesti keele ja kultuuri õpe peredes Projektikonkurss Jana Tondi 100 000,00 KUM veebruar
3 Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes Sotsiaalteenused RHS § 126 Olga Žukova 21 190,00 ESF/HTM märts
4 Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 489 893,00 KUM aprill
5 Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes Sotsiaalteenused RHS § 126 Olga Žukova 108 000,00 ESF/KUM mai
6 Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 242 370,00 ESF/KUM mai
7 Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine Lihthange RHS § 125 Liilika Raudhein 50 000,00 KUM mai
8 Kommunikatsiooniteenuse tellimine perioodiks 2018-2019 Avatud hankemenetlus RHS § 51 Agnes Aaslaid 140 000,00 ESF/KUM; KUM mai
9 Eesti keele mitteformaalse õppe väikeprojektid Projektikonkurss

Martin Eber

300 000,00 KUM mai
10 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 120 000,00 ESF/KUM juuni
11 Taotlusvoor rahvusvähemuste kultuuriseltsidele ja katuseorganisatsioonidele Euroopa Liidu fondidest rahastatud projektide kaasfinantseeringu taotlemiseks Taotlusfoor Kristina Pirgop 15 000,00 KUM juuni
12 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 60 000,00 ESF/KUM juuli
13 Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 84 000,00 HTM juuli
13.1 Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele, korduv Sotsiaalteenused RHS § 14 lg 2 p 3 Jana Tondi 84 000,00 HTM august
14 Konkurss lõimumisvaldkonna 2017-2018 aasta arenduspreemiatele Preemiad Kristina Pirgop 4 000,00 KUM august
15 Eesti keele messi "KU-ky" korraldamine Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 34 000,00 ESF/KUM september
16

Eesti keele õppe, kultuuri- ja sporditegevuste toetamine Ida-Virumaal

Projektikonkurss Aljona Kordontšuk 150 000,00 KUM september
17 Nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted Lihthange RHS § 125 Olga Žukova 9 600,00 ESF/KUM oktoober
18 Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku jätkukoolituste kavandamine ja läbiviimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 72 000,00 ESF/KUM oktoober
19 Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss Projektikonkurss Kristina Pirgop 40 000,00 KUM oktoober
20 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss Projektikonkurss Kristina Pirgop 90 500,00 KUM november