Arenduskeskuse töötajad
Prindi lehekülg
 
Kristina Pirgop                                                                                   

Partnerlussuhete valdkonnajuht

Lõpetasin 2004. aastal Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise eriala ja tegin esimese tutvuse Integratsiooni Sihtasutusega ülikooli ajal, kui läbisin siin praktika. Töötan sihtasutuses alates 2003. aastast ja olen aastate jooksul viinud läbi projektikonkursse erinevatel lõimumist toetavatel teemadel. Praegu töötan sihtasutuse arenduskeskuse valdkonnajuhina, kus minu ülesandeks on toetada rahvusvähemuste pühapäevakoolide, kultuuriseltside ja rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide arengut. 
 
   

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli; tööalase enesetäiendamise korras olen läbinud erinevad eesti keele kui võõrkeele õpetamise, täiskasvanukoolituse korraldamise, projektijuhtimise, õigusteaduse, majanduse ja juhtimise täiendkoolitusi. 2010. aasta kevadest töötan Integratsiooni Sihtasutuses, kus koordineerin eesti keelt- ja kultuuri tutvustavate tegevuste elluviimist. Toetan oma tööga nii täiskasvanute kui ka noorte eesti keele õpet traditsiooniliste keeleõppekursuste, keeleklubide, kohtumiste, koostööalgatuste, laste- ja/või projektlaagrite kaudu. 
   

Anna Farafonova

 

Koostöötegevuste valdkonnajuht


Olen  lõpetanud Tartu Ülikoolis slaavi filoloogia eriala. Peale ülikooli lõpetamist töötasin erinevates Ida-Virumaa ettevõttetes. Enne Integratsiooni Sihtasutusega liitumist töötasin turismiga seotud ettevõttes, kus tuli kokku puutuda klienditeeninduse ning meeskonnatööga. Alates 2016. aasta sügisest töötan Narvas elanike nõustajana. Kuna olen Narvas sündinud ja aastaid elanud ning töötanud, siis Narva inimeste mured on mulle tuttavad ja kohalike inimeste abistamine on mulle tähtis ning südamelähedane tegevus. 

   

Olga Loitšenko

 

Uuringute valdkonnajuht

 

Lõpetasin 2015. aastal Tallinna Ülikooli kirjaliku tõlke eriala magistri tasemel. Oma magistritöös uurisin eesti-vene koodikopeerimist ehk eestikeelsete elementide (sõnade) sisestamist venekeelsesse kõnesse. See tekitas suurt huvi eesti-vene kakskeelsete keelekäsitluse vastu, mille tõttu otsustasin astuda doktorantuuri. Doktorantuuris valisin teema, mis on seotud nii kognitiivse kui ka psühholingvistikaga. Uurin eesti-vene kakskeelsete keelejuhtide värvisõnavara ja -assotsiatsioone. Selline teema võimaldab uurida, kuidas kakskeelsed tunnetavad neid ümbritsevat keskkonda (maailma) keele ja kultuuri kaudu.

2017. aasta maist töötan Integratsiooni Sihtasutuses uuringute valdkonna juhina, kus tegelen uuringute jaoks andmekogumise korraldamise, analüüsimise ning analüüsitegevuste plaanimise ja elluviimisega.