Armeenia Pühapäevakool Maštots
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Kool on asutatud 21. mail 2008. aastal.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Kooli õpilased õpivad armeenia keelt, tutvuvad Armeenia kultuuri ja oma rahva traditsioonidega. Õppeprotsessi käigus kasutavad õpetajad erinevaid innovaatilisi meetodeid. Kuna tegemist on pühapäevakooliga, siis õpetamine toimub mitteformaalses õhkkonnas.  Õpikuid ja metoodilisi materjale tuuakse Armeeniast.

Nagu ka iga muu alguse puhul, tagab kooli edu hea meeskond. Need on õpetajad-entusiastid, algatusvõimelised vanemad, vilistlased ja lihtsalt heatahtlikud inimesed. Õpilased on kooli rikkus. Kooli külastavad armeenia juurtega ning segaperede lapsed. Märkimisväärne on, et ka teiste rahvusvähemuste esindajad avaldasid soovi ja osalevad aktiivselt õppeprotsessi (õpe, erinevad üritused, töötoad) kõikides tsüklites.

Õpilased võtavad osa ka järgmistest üritustest ja pühade tähistamisest: jõulud Eesti Armeenia Kogukonnas, Armeenia Keele Päev, kalendripühad (Trndez, emadepäev, rahvusvaheline emakeele päev, sügispüha, kevadpühad jm), kirjanduse lugemised, Armeenlaste Genotsiidi Mälestuspäev, Kaukaasia päevad, muusikaõhtud jt.

Osaletakse kõikidel Eesti armeenia kogukondade ning Eesti ja Baltikumi riigi-, äri- ja mittetulundusorganisatsioonide korraldatavatel üritustel nagu: Hansapäevad, Tallinna Etnolaat, Valga Folkfestival, Art Jump, Rahvuste Kultuuripäev, Pärnu Grillfest, Rakvere Folkloorifestival, Etnolaat.

Pühapäevakooli Maštots õpilased osalevad paljudel linna- ja vabariigi kultuuriüritustel, mõnede puhul oleme korraldajate meeskonnas. Näiteks:
 

- Tartu Tarkuse päeva ja Lastekaitse päeva raames toimunud üritused – esineti rahvatantsude ja -lauludega; kooli poolt korraldati ka töötuba, kus igaüks sai tutvuda armeenia kultuuriga;

- kirjaniku H. Abovjani sünniaastapäeva tähistamine Tartu Ülikoolis;

- esinemine Tartus läbiviidud projekti „Ühine Eesti“ raames;

- osalemine Vanemuise teatris toimunud tantsufestivalil „PrimaVera“;

- osalemine Tallinnas toimunud Lüüra kontsertidel;

- Tallinnas toimunud armeenia jõulude tähistamine, mida on kajastatud ka meedias.

Tartu koolis tegutsevad ka noored, kes osalevad aktiivselt  rahvusvahelistes noorteprojektides. „Tartu Noorte Komitee“ nomineeris kooli Tartu 2011. aastal parimate noorteorganisatsioonide kolmikusse.

Aastast 2008 osaleb koolijuht Ülemaailmse Armeenia Hariduskongressi töös. Õpilased osalevad programmides ajaloolisel kodumaal: „Ari Tun“, „Noore ajakirjaniku kool“, „Armeenia diasporaa noorte liidrite kursus“, „Üle-Armeenialine keele, ajaloo ja kultuuri olümpiaad“ (aastast 2010).

Lisaks korraldatakse töötubasid ja laagreid, osaletakse festivalidel.

Vastuvõtuinfo

Kuulutusi kooli vastuvõtu kohta avaldatakse sotsiaalvõrgustikus Facebook. Vastuvõtust teavitatakse ka raadios jm meedias.

Õpilaste edulood

Rahvusvahelise konkursi tulemustel tunnistati kool diasporaade kõige paremaks kooliks, mille üle võib kool olla väga uhke.

Õpilased on näidanud suurepäraseid teadmisi Armeenia ajaloost ja kultuuriloost „Üle-Armeenialisel keele, ajaloo ja kultuuri olümpiaadil“.

Pühapäevakooli õpilased osalesid Armeenia Diasporaa Ministeeriumi korraldatud suvekoolis „Spjurk“, mis toimus Armeenias. Meie lapsed olid alati kõige tugevamas keelegrupis, mis mõistagi pakkus neile palju rõõmu.

Kooli juures tegutseb vokaalansambel „Dvin“ Džanna Šahbazjan juhtimisel, mis sai mitmete rahvusvaheliste vokaalkonkursside laureaadiks. Ansambel osales ETV telešõus „Perepidu“, kus osutus võitjaks. Selle saate raames kõlasid armeeniakeelsed laulud ETVs esimest korda viimase 35 aasta jooksul. Lapsed laulsid väga hästi ka riigikeeles.

Koolijuhi kontaktid

Džanna Šahbazjan
Armeenia Pühapäevakooli Maštots juht
Tel +372 5330 0425
E-post: mastotsh@gmail.com