Baasfinantseerimine
Prindi lehekülg

Rahvuskultuuriseltside tegevust on riik rahaliselt toetanud juba alates 90-ndate aastate algusest. Kuni aastani 2008 toetati seltside tegevust otse.

2007. aastast finantseeritakse rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevust MISA kaudu.

2008. aastast toimub MISA koordineeritud rahvuskultuuriseltside rahastamine läbi katusorganisatsioonide. Antud otsus võeti vastu selleks, et võimaldada rahvuskultuuriseltside juhtidel tegeleda rohkem aega oma kultuuri säilitamisega, tegevuse arendamisega ja tutvustamisega avalikkusele ning administratiivsed ülesanded, eelkõige aruandlusega seotud tegevused, jääksid katusorganisatsioonide kanda.  

Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioon on ühing, mis ühendab vähemalt viit rahvusvähemuste kultuuriseltsi ehk nn liikmesorganisatsiooni. Organisatsiooni tegevuse peamiseks eesmärgiks on tagada liikmesorganisatsioonide tõhus ja järjepidev toimimine ning  rahvuskultuuride säilimine ja oma tegevuse tutvustamine laiemale avalikkusele.

Varasematel aastatel eraldati toetust selleks, et seltsid saaksid säilitada oma keelt ja kultuuri ning tutvustada oma kultuuripärandit Eesti ühiskonnas. Tegemist on baastoetusega, millega saavad seltsid katta jooksvad tegevuskulud ja osaliselt korraldada ka üritusi.

2015. aastast muutus toetamise suund – fookuses on enam katusorganisatsioonide ja nende liikmete areng. Olulisteks küsimusteks ja argumentideks baastoetuse andmisel on noorte kaasamine seltside tegevustesse, täiendavate finantseerimise võimaluste leidmine, katusorganisatsiooni haldusvõimekuse kasv ning koostöö arendamine eesti kultuuriasutustega.

Uus taotlusvoor võimaldab finantseerimist saada kolmeks aastaks, kus kõigil  katusorganisatsioonidel tuleb püstitada oma tegevuses pikaajalisemad eesmärgid, mida nad nende kolme aastaga saavutada soovivad.

Suurimate liikmeskondadega katuseorganisatsioonid Eestis on näiteks Eestimaa Rahvuste Ühendus, mis loodi aastal 1988, Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, mis tegutseb aastast 1992. MTÜ Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis loodi aastal 1923, mis taasalustas tegevust Eesti taasiseseisvumisega aastal 1992. Ida-Virumaa Integratsioonikeskus tegutseb aastast 2001 ja Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi loodi  aastal 2008.

2015 – 2017 baasfinantseerimise kaudu toetust saavad kultuuriseltside katuseorganisatsioonid leiab SIIT.

Lisainfo:

Kristina Pirgop
MISA partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024
E-post: kristina.pirgop@meis.ee