E-sõnastik
Prindi lehekülg
Eesti keelest erineva emakeelega põhikooli õpilastel on nüüdsest võimalus oma eesti keele sõnavara omandamisel abi saada uue interaktiivse õppematerjali kaudu. Tegu on tervikliku e-sõnaraamatuga, kus õpilased saavad omandada eesti keele sõnavara ning arendada lugemis-, kõnelemis-, kuulamis ja kirjutamisoskust.
 
E-sõnaraamatu teeb mitmekesiseks pildimaterjal, helindatud tekstid ja interaktiivsed ülesanded. Kokku on sõnastikus 300 sõna, mis on jaotatud erinevate teemade vahel. E-sõnaraamat on kõikidele huvilistele lihtsalt veebi teel kättesaadav ja selle kasutamise hõlbustamiseks on loodud ka spetsiaalne kasutusjuhend. E-sõnaraamatu leiab siit.
 
Sõnaraamat valmis 2010. aastal Kultuuriministeeriumi ja Euroopa Liidu Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi toetusel.
 
Materjali valmistajaks on Chiron Media (Hydraco OÜ). Sisulised autorid on Audentese erakooli õpetaja Anu Petermann ja pedagoogikaspetsialistid Laura Loolaid ning Mall Maasik. Materjali on aidanud kasutajasõbralikumaks kohendada Tartu Kommertsgümnaasiumi õpetaja Kerli Kõll.