Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
Prindi lehekülg

 

 

2018-2019. aastal saavad keeleõppehuvilised oma keeleoskust parandada eesti  keele- ja kultuuri tundmise klubides üle kogu Eesti.  Klubidesse oodatakse neid, kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami vähemalt kesk- või kõrgtasemel või B2 või C1 tasemel.

 

Klubisse registreerumiseks võib otse pöörduda klubide tegevust organiseerivate firmade poole. Vali endale sobiv siit:

Change Partners OÜ registreerumine aadressil https://keeleklubid.weebly.com/uued-klubid.html     
Keelepisik OÜ registreerumine aadressil http://www.keelepisik.ee/meist/keeleoppe-klubiohtud/   
ImmiSchool - Uusimmigrantide Koolituskeskus registreerumine aadressil http://www.immischool.eu/keele-ja-kultuuriklubi.html       
Mitteldorf OÜ registreerumine aadressil https://klubiuudised.wordpress.com/kontakt/    
Atlasnet Mittetulundusühing registreerumine aadressil http://www.atlasnet.ee/klubid

 

Keele ja kultuuri tundmise klubi on koht eesti keele praktiseerimiseks, keelebarjääridest vabanemiseks ja suhtlemisraskuste ületamiseks. Klubi on mõeldud eelkõige neile, kes juba oskavad eesti keelt, kuid kes vajavad veel julgustust ja tunnustust, et spontaanselt ning vabalt eesti keeles rääkida.

Keele ja kultuuri tundmise klubid pakuvad võimalust eesti keeles suhelda, toredalt aega veeta ja ennast harida. Võrreldes klassikalise keeletunniga on klubi kohtumised rikastatud suhtlemisolukordade ja mitteformaalse õppe elementidega, nagu õppekäikude või kohtumistega, kus õhkkond on vabam ja ka osalemine vabatahtlik.

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide kohtumistele kaasatakse eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi, kellega saab eesti keeles vestelda ning kes innustavad eesti keeles suhtlema. Külalistega saavad klubilased vestelda erinevatel igapäevaelulistel teemadel – tutvuda tavaelulistes situatsioonides kasutatavate kõnekeelsete väljenditega, ütlemistega. 

 


Integratsiooni Sihtasutus toetab eesti keele ja kultuuri tundmise klubide tegevust Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.


Lisainfo:

Jana Tondi
Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee
Tel: 659 9069