Eesti keele õpe aastatel 2015-2020
Prindi lehekülg

2015. aastast korraldab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetatavad tegevused“ raames tasuta A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele kursusi. 2015. aasta suvel said kõik eesti keele tasuta õppest huvitatud inimesed oma õppimise soovist teada anda registreerumise teel. Kolme kuu jooksul registreerus sihtasutuse kodulehe kaudu keeleõppesse kokku 5961 inimest.

B2-taseme õppesse registreerus 2201 inimest, B1-taseme keele kursusel soovis osaleda 1909 inimest  ja A2-taseme õppesse registreerus 1851 inimest. 3873 registreerunut märkisid oma elukohaks Tallinna. Ida-Virumaalt soovis eesti keelt õppida 1665 inimest.

2015. aasta sügisest said kutse eesti keelt õppima asuda 540 inimest, kelle eesti keele oskus vastas vähemalt A1-tasemele. A2-, B1- ja B2-taseme keelekursuseid korraldab Atlasnet Mittetulundusühing Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Ahtmes, Tartus ja Pärnus kuni suveni 2016.

2016. aastal korraldas sihtasutus eesti keele kursuseid 2000-le registreerunule. Keelekursused toimusid 125 grupis Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Ahtmes, Tartus. 2016. aastal esimesel poolaastal viis keelekursuseid läbi  OÜ Keelepisik, OÜ Mitteldorf, Sihtasutus EDUKOOL, Folkuniversitetet Estonia ja Atlasnet Mittetulundusühing.

2016. sügisest, kuni 2017. aasta lõpuni planeeritakse keelekursuseid 2520 inimesele. Tallinnas viivad keelekursuseid läbi OÜ Multilingua Keelekeskus ja OÜ Mitteldorf. Ida-Virumaal (sh Narvas) korraldab eesti keele kursuseid Atlasnet Mittetulundusühing.Eesti keele kursuste korraldamisest ja keelerühmade komplekteerimisest:

  1. Sihtasutus edastab õppetöö korraldajatele keelekursustele registreerunute andmed vastavalt registreerumise järjekorrale, kus arvesse on võetud inimese poolt märgitud keeletaset, elukohta (linna) ning ka soovitud kursuse alguse kellaaega.
  2. Koolitajad võtavad inimestega keeletaseme testimise ja õppetöö algusega seoses ise ühendust.
  3. Koolitajad korraldavad kõigile kursustele saajatele enne õppetöö algust tasemeoskuse testimise, et selgitada välja inimese keeleoskuse tase, mille alusel rühmi komplekteeritakse.
  4. Keelekursuste alguse ajast teavitab inimesi keelefirma.
  5. Keelegrupid avatakse siis kui rühmad on komplekteeritud (minimaalne arv keelerühma avamiseks  on 15 inimest grupis).
  6. Kõik keelegrupid ei alga kõigis piirkondades ja kõigile keeletasematel üheaegselt.
  7. Õppetöö –120 õppetundi vältab 5 kuud, millele eelneb keeleoskuse mõõtmine. Keelekursused toimuvad 2-3 korda nädalas kestusega 2-3 akadeemilist tundi korraga.
  8. Sihtasutus edastab koolitajatele uute õppijate andmed vastavalt uute gruppide avanemisele ning ka kohtade vabanemisele gruppides (näiteks juhul kui tasemetesti läbinud inimese eesti keele oskus ei ole vähemalt A1-tasemel või kui keegi otsustab kursusest ise loobuda) lähtuvalt registreerumise järjekorrast.


Sihtasutus jätkab tasuta A2-, B1- ja B2-taseme keelekursuste korraldamist kuni aastani 2020. 

Tutvu ka keeleõppe korraldust puudutavate kordama kippuvate küsimustega.