Eesti keele õppe KKK

Algab registreerimine sügishooaja keelekursustele

Integratsiooni Sihtasutusel on rõõm pakkuda taaskord võimalust eesti keelt õppida. Ootame registreeruma inimesi, kes soovivad õppida eesti keelt A1, A2, B1 ja B2 tasemel. Kursustel õppimise kulud katavad Euroopa Sotsiaalfond projektiga „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ ja kultuuriministeerium. Osalejale on kursused tasuta.

Keelekursusele registreerumiseks tuleb minna Integratsiooni Sihtasutuse kodulehele keelekursused.integratsioon.ee, täita registreerimisvorm ja läbida keeletaseme test.

Kui teile sel sügisel algavad kursused ei sobi, siis saate uuesti registreeruda A1-, A2-, B1-, B2-taseme kursustele juba 2018.aasta veebruaris. Keelekursustele saab registreeruda regulaarselt kaks korda aastas vahetult enne iga uue kursuse algust.


Lisainfo:
Jana Tondi, keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee


 

Mõned juhised kursustele registreerijale


Kuidas registreeruda?

 

1. Valige kõigepealt regioon, kus soovite kursustel osaleda.
2. Seejärel testige oma keeleoskust – test on ühendatud registreerimise vormiga.
3. Pärast taseme selgumist pakutakse teile kursusi, mille seast valige endale sobiv nii keeletaseme kui toimumise asukoha osas.
4. Seejärel kirjutage LADINA TÄHTEDEGA oma ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-maili aadress ja telefoninumber.
5. NB! Täita tuleb kõik väljad!
6. Kursused täituvad registreerumise järjekorras – igas grupis on kuni 16 kohta põhinimekirjas ja viis kohta varunimekirjas. Varunimekirja registreerunud inimene pääseb õppima 1 kuu jooksul kursuse algusest juhul, kui keegi põhinimekirjast jätab kursusele ilmumata, loobub või katkestab kursuse ehk vabanenud õppekoht põhinimekirjast täidetakse inimesega varunimekirjast. 
7. Seejärel saate veebilehel ja ka oma e-posti aadressile teate, kas registreerumine õnnestus. Automaatvastuses on kirjas kursuse alguskuupäev, koht ja kontaktinfo.


Tähelepanu!

1. Kursus, mille kohad on täis, enam registreerumiseks ei avane.

2. Kui olete varem valitud tasemel kursuse juba läbinud, ei lase süsteem Teil samale tasemele uuesti registreeruda. Kaks korda samal tasemel kursust ei saa üks ja sama inimene läbida.

3. Sihtasutus edastab õppetöö korraldajatele keelekursuste gruppide nimekirjad.

4. Kursuse algamise päeval tuleb osalejal end registreerida registreerimislehel, täita statistiline ankeet ja teha kontrolliks keeleoskuse test.

5. Kui inimese keeleoskus ei võimalda valitud kursusel õppida, siis langeb ta välja. Uus võimalus tasuta keeleõppeks avaneb teil poole aasta pärast.

6. Keelekursuste ajagraafik on valminud sihtasutuse ja kursuse korraldaja koostöös ning õppeperioodi jooksul muudetakse seda vaid erandjuhtudel õpetaja ning kogu grupi kokkuleppel.

7. Keelegrupp alustab tööd siis, kui rühm on komplekteeritud. Grupi maksimaalne suurus on 16 inimest.

8. Registreerimiseks on avatud keelekursused A1-, A2-, B1- ja B2-tasemel.

9. Kõik registreerimiseks avatud keelekursused algavad 2017. aastal.

10. Õppetöö maht on 120 õppetundi ja kursus kestab 5 kuud.

11. Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas kestusega 2-3 akadeemilist tundi korraga.

12. Lisaks kursustel õppimisele soovitame teil täiendavalt kasutada muid tasuta keeleõppevõimalusi.

Regulaarselt tasub külastada sihtasutuse kodulehekülge ja liituda ka uudiskirja saajatega, et saada infot eesti keele ja kultuuriõppe võimaluste kohta. Samuti korraldab sihtasutus eesti keele praktiseerimise võimalusi keeleklubides ja –kohvikutes.

Lisaks on täna olemas mitmeid tasuta õpikeskkondi ja kanaleid, kus alg- või kõrgtasemel eesti keele oskust parandada või hoida.

Algajatele:

https://www.keeleklikk.ee/et/welcome
http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
http://www.panglosskool.eu/
http://els.leveranse.com/index.php
http://www.oneness.vu.lt/ee/
http://web.meis.ee/vaegnagijad/
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/


Edasijõudnutele:

http://www.efant.ee/std/
www.kutsekeel.ee
www.rsqo.eu


Keeletestid:

http://web.meis.ee/testest/
http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid/testest


Sõnaraamatud:

http://www.keeleveeb.ee/ palju eestikeelseid sõnastikke  
www.eki.ee erinevad sõnaraamatud
www.glosbe.com väga palju eri keelte sõnaraamatuid
www.filosoft.ee eesti keele süntesaator, poolitamine, sünonüümid-antonüümid jne
www.cooljugator.com/ee/ erinevad tegusõnavormid
https://en.m.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists/Estonian_wordlist
eesti keele sagedussõnastik
 


Info kursustele registreerunutele (korduma kippuvad küsimused):


1. Millal selgub, kas ma olen kursusele pääsenud?

Kohe pärast registreerimist saate kinnituse registreerimise õnnestumise kohta. Automaatvastuses on kirjas kursuse alguskuupäev, koht ja kontaktinfo.

Kursusele pääsenud inimene saab õpetajalt teavituskirja esimese tunni toimumise kohta e-posti aadressile.

Küsimuste korral palume võtta ühendust koolitaja või sihtasutusega.


2. Mitu keeleõppegruppi on kavas komplekteerida ja millistes linnades?

Kokku pakume eeloleval hooajal 38 kursust, milles saavad osaleda 572 inimest. Eri linnades avatavate gruppide arvu määramisel võeti arvesse varasem kogemus keelekursuste korraldamisel.


3. Kuidas toimub suhtlus peale registreerumist seoses kursuste toimumisega?


Kursusele saajatega võtavad koolitajad individuaalselt ühendust. Koolitajateks on MTÜ Atlasnet, Multilingua Keelekeskus OÜ, Folkuniversitetet Estonia MTÜ ja Sihtasutus EDUKOOL.

Koolitaja on teie peamiseks kontaktisikuks kogu kursuste aja jooksul.

4. Mis juhtub, kui kursusele registreerunud inimene ikkagi kursusest osa võtta ei saa või ei taha?

Juhul, kui kursusele registreerunud isik otsustab loobuda õppekohast, tuleb sellest koolitajat teavitada esimesel võimalusel. Kuni 1 kuu jooksul on võimalik koolitusest loobunud inimest asendada soovijaga varunimekirjast.

Asendatava inimese kontaktandmed edastab sihtasutus koolitajale.

5. Kuidas näeb välja õppetöö (mitu tundi nädalas toimub keeleõpe ja kui kaua)?

Õppetöö toimub 2-3 korda nädalas kestusega 2-3 akadeemilist tundi korraga. Õppetöö kogumaht on 120 akadeemilist tundi ja kõik kursused kestavad umbes 5 kuud. Täpne ajagraafik on nähtav juba registreerumisel. Soovitud koolituse kellaaja valib osaleja registreerumisel (hommikune või õhtune õpe).

6. Millised on keeleõppega kaasnevad täiendavad kulud? Kas need täiendavad kulud kaetakse?

Keeleõpe, sh koolitaja poolt jagatav õppematerjal, on osalejale tasuta.  Muid õppega seotud kulusid (transport, toit, jook) koolitatavatele ei kaeta.

7. Kas kursuse lõpus toimub ka eksam? Kas peab tegema ka riigikeele eksami?

Kursuse esimesel kohtumisel ja lõpus toimub keeleoskuse testimine kursuse läbiviija poolt, et õppija saaks ülevaate sellest kui palju tema keeleoskus paranes. Tagasisidet kursuse läbinule annab kursuse läbiviija.

Riiklikku taseeksami sooritamine on soovitav, ent ei ole kohustuslik.

Oma valmisolekut eksamiks ja eesti keele oskust saate testida tasuta keeletestide keskkonnas http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid/testest.

Eesti keele tasemeeksamitele registreerumise info leiate siit: http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid/registreerumine

8. Mis juhtub koolitusel osalejaga, kui ta kursust ei läbi, katkestab või loobub?

Kursuse lõppedes saab osaleja tunnistuse koolituse täies mahus läbimise kohta. Kui osaleja ei läbi kursust täies mahus või katkestab, saab ta tõendi läbitud keeleõppe mahu kohta.

NB! Kursuse katkestaja ja ka kursusest loobuja uuesti kursust läbida ei saa.


9. ​Kas, kus ja millal toimub järgmine registreerumine tasuta eesti keele kursusele?

Järgmised tasuta eesti keele kursused A1-, A2-, B1-, B2-tasemele algavad 2018. aasta jaanuaris. Keelekursustele on võimalik registreeruda 2 korda aastas – suve lõpus ja talvel.

 

Integratsiooni Sihtasutus - ,    Telefon: +372 659 9021    e-post: info@integratsioon.ee