Eesti keele õppe kulude hüvitamine
Prindi lehekülg

Eesti keele õppe kulude hüvitamiseks on võimalik keeleõppijail taotleda hüvitist, mille maksmisega tegeleb SA Innove.

SA Innove hüvitab eesti keele õppele tehtud kulud järgmistel juhtudel:
 

  • Kulusid hüvitatakse isikutele, kes taotlevad Eesti Vabariigi kodakondsust. Loe lähemalt siit.
  • Kulusid hüvitatakse isikutele, keda on keeleeksamile suunanud keeleinspektsioon. Loe lähemalt siit.
  • Keeleõppe kulusid hüvitatakse isikutele, kes ei saa kulude hüvitamist taotleda kodakondsuse seaduse või keeleseaduse alusel, aga on positiivselt sooritanud eesti keele tasemeeksami A2, B1, B2 või C1. Loe lähemalt siit

 

Lisainfo:

Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4, Tallinn 11415
Infotelefon: 735 0500


Ajavahemikus 2009 kuni 2013 hüvitas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ ja Keeleõppe arendamine 2011-2013raames täiskasvanutele keeleõppijatele pärast eesti keele tasemeeksami sooritamist keele õppe kulud. 
 
Keeleõppe kulude kuni 100% hüvitamist oli võimalik taotleda ühe korra  kuni 320 euro ulatuses iga sooritatud tasemeeksami (A2, B1, B2, C1)  kohta. Eksamid pidid olema sooritatud madalamast tasemest kõrgemale. Raha tagasisaamise õigus oli kõigil  eesti keele tasemeeksami sooritanutel (välja arvatud kodakondsuse taotlejatel ning Keeleinspektsiooni poolt keeleeksamile saadetud isikutel).
 
ESF programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ lõpuks oli hüvitist saanud 2264 inimest. Perioodil 2011-2013 hüvitati keeleõppekulud veel 2255 inimesele. Viie aasta jooksul hüvitati keeleõppekulud ühtekokku 4519 inimesele.
 
Keeleõppekulude hüvitamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.