Erialakeele õppematerjalid
Prindi lehekülg
Integratsiooni Sihtasutus on uuendanud e-õppevara koondavat eesti-, vene- ja ingliskeelset veebilehte www.kutsekeel.ee, mille eesmärk on olla lihtsaks ja kiireks otseteeks erialakeele õppematerjalideni.
 
Kutsekeel.ee koondab linke E-õppematerjalidele ja E-kursustele, vahendab uudiseid sihtrühmale ning aitab kaasa õpetajate võrgustiku tekkele ja toimimisele. Veebilehe sihtrühmaks on kutsekoolide õpetajad ja õpilased, aga ka võõrkeeleõpetajad, üliõpilased, kõrgkoolid, tööandjad, erialaliidud jt.
 
Integratsiooni Sihtasutuse elukestva õppe üksuse juhataja Eduard Odinetsi sõnul leiab kasutaja veebilehelt aastatel 2005-2008 Euroopa Sotsiaalfondi kaudu rahastatud projekti “Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides” raames loodud üle 20 õppematerjali ja metoodilise käsiraamatu. E-õppematerjalidest on 10 mõeldud kasutamiseks eesti keele tundides ja 7 erialatundides. E-õppematrjalid on välja töötatud nii, et õpilane saaks neid iseseisvalt, ilma õpetaja abita kasutada ja oma tulemusi kontrollida.
 
Kõik E-õppematerjalid on koostanud eesti keele õpetajad või erialaõpetajad koostöös haridustehnoloogidega. Veebilehel on toodud ka paberkandjal õppematerjalide pdf-versioonid nii eesti keele tunnis kui erialatunnis kasutamiseks ning keele ja kultuurilise õppe materjalid hotelli-, restorani-, turismi- ja pagarierialadele.
 
Eraldi mainimist on väärt vabakutselise keeleõppe eksperdi Mare Kitsniku sulest ilmunud eesti üldkeele õppekomplekt ning iseseisvaks õppimiseks mõeldud interaktiivne töövihik. Mare Kitsnik on ka sel sügisel valminud uudsete teeninduserialadele suunatud eesti erialakeele õppekomplektide autoriks.
 
Õpetajad saavad käsiraamatute toel teada võimalustest, kuidas erialakeelt õpetada. Samuti võivad nad lugeda eriala- ja keeleõppe lõimisesest, seda nii eesti kui vene keeles. Juba 2009. aasta lõpust laieneb veebileht uue teema – lõimitud aine- ja keeleõppe ehk LAK-õppe – võrra.
 
Aastal 2010 lisanduvad veebilehele Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Keeleõppe arendamine 2007–2010” raames loodavad erialakeele aineprogrammid ja õppekomplektid kutseõppeasutustele.
 
Kutsekeel.ee ootab rohkelt kaastööd, erialast infot, ettepanekuid, arvamusi ja teateid kõikidelt kasutajatelt veebiaadressil http://www.kutsekeel.ee/tagasiside.
Veebilehe kutsekeel.ee tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Keeleõppe arendamine 2007–2010”.