Euroopa Liidu rändeprojekt „Immigratsioonipoliitika2.0“
Prindi lehekülg
Alates 2010. aasta septembrist osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) Eesti esindajana kolmeaastases rändealases projektis „Immigratsioonipoliitika2.0“.
 
Projekti täielik nimetus on “Kaasava immigratsioonipoliitika kujundamine ja ühtlustamine Web2.0 koostöötehnoloogiate abil” (Participatory Immigration Policy Making and Harmonization based on Collaborative Web2.0 Technologies’) ning seda rahastatakse Euroopa Komisjoni konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammist ning Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.
Eesti on projektis Saksamaa, Itaalia ja Kreeka kõrval pilootriigiks.
 
Projekti peamine eesmärk on anda sisserändajate, rändepoliitika kujundajate, ametnike ja ekspertide kasutusse kaasaegsed infotehnoloogiavahendid, mille abil saab pakkuda teavet, diskuteerida ning muuta poliitika väljatöötamine ja rakendamine rohkem osapooli kaasavaks. Samuti on projekti oluliseks eesmärgiks rändepoliitika kujundamise ja rakendamise ühtlustamisele kaasaaitamine Euroopa Liidu (EL) tasandil.
 
Projektis kasutatavad uued infotehnoloogia arengud nagu Web2.0 (wikid, sotsiaalvõrgustikud jms) ja koostöötehnoloogiad pakuvad hulgaliselt võimalusi osalusvalitsemiseks ja kaasavaks poliitikakujundamiseks. Projekti põhirõhk on infotehnoloogia infrastruktuuri kasutamisel ja katsetamisel, mis võimaldaks erinevaid poliitikaid ja seisukohti turvaliselt ja usaldusväärselt välja selgitada, analüüsida, jälgida ja ühtlustada.
 
Eesti keskendub pilootprojektis eelkõige osaluspoliitika arendamisele Eestis, aga ka rändepoliitikate ühtlustamisele EL tasandil. Selleks kaasatakse Eestis projekti vähemalt 120 sisserändaja taustaga inimest ning 15 vastava valdkonna ametnikku, poliitikut ja spetsialisti.
 
Projekti käigust ja tulemustest saab enam teavet projekti ingliskeelselt kodulehelt.