Grupinõustamine
Prindi lehekülg

 

Grupinõustamise käigus antakse iseseisva keeleõppe soovitusi grupidünaamika toel, mille käigus õpitakse keeleõppe eesmärke püstitama, vajalikke õppevahendeid ja -võimalusi leidma ja olemasolevat kogemust analüüsima, samuti kasutatakse palju aktiivset suhtlemist rühmakaaslastega.

Igal rühmaliikmel on võimalus võtta osa nõustamisest, mille eesmärgid on järgmised:

  • keelekümblus ja iseendale keelekeskkonna kujundamise võimalustega tutvumine (kuulamine, kõnelemispraktika);

  • keelepraktika toetamine;

  • enesehinnangu tõstmine: „ma saan eesti keelega hakkama!“;

  • loobumine eelarvamusest, et eesti keelt on raske õppida.

 

NB! Üks osaleja võib rühmanõustamisel osaleda kuni 15 korda.

Nõustamine toimub Ida-Virumaal ja Tallinnas. Nõustamisel osalemiseks tuleb eelnevalt täita registreerimisankeet. 

Rohkem teavet grupinõustamise ja registreerimise kohta saab tasuta telefonil 800 9999, samuti e-posti aadressil info@integratsiooniinfo.ee.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamiskeskuse tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“

 

 

 

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr.: 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti Ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames.