Individuaalne nõustamine
Prindi lehekülg

 

Individuaalsel nõustamisel vaadatakse läbi kõik Eestis pakutavad eesti keele õppimise võimalused: keeltekoolid, kultuuri-, haridus-, sise- ja sotsiaalministeeriumis välja töötatud programmid. Nõustamise ajal tutvustatakse keeleõppe põhitõdesid ja antakse suuniseid, kuidas õppimise aega planeerida. Individuaalset nõustamist pakutakse kõigile, kes on huvitatud eesti keele õppimisest kursustel, kuid on valmis oma oskusi ka kodustes tingimustes kinnistama.

Individuaalset nõustamist pakutakse nii Harjumaal kui ka Ida-Virumaal eelregistreerimisega. Nõustamisele saab registreeruda, helistades tasuta telefonil 800 9999 või saates kirja e-posti aadressile info@integratsiooniinfo.ee.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamiskeskuse tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ raames.

 

 

 

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr.: 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti Ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames.