Interaktiivsed ülesanded grammatika ja teiste osaoskuste õpetamiseks
Prindi lehekülg
Materjalide  Grammatika? Jah, rõõmuga!” ja “Loeme koospõhjal on õppematerjalide veebipõhise jagamise keskkonnas LeMill.net koostatud INTERAKTIIVSED ÜLESANDED grammatika ja teiste osaoskuste õpetamiseks (2012; Õ. Vahar, K.Võlli, M. Sild),kokku 50 õpiobjekti.
 
Ülesanded on kohandatavad konkreetsete õpilaste keeleoskusest ja  arenguvajadustest lähtuvalt ning mõeldud rakendamiseks eestikeelses õppes. Õpetajal on õigus muuta tööjuhendeid ja harjutuste tekste ning taasesitada neid elektrooniliselt.
 
Ülesanded on koondatud materjalikogumiku “Eesti koolis, eesti keeles”.
 
Koostajd: Õie Vahar, Kai Võlli, Meeri Sild
Kunstnik: Tõnis Kärema