Käimasolevad konkursid
Prindi lehekülg
Nimi: Taotlusvoor rahvusvähemuste kultuuriseltsidele ja katuseorganisatsioonidele Euroopa Liidu fondidest rahastatud projektide kaasfinantseeringu taotlemiseks
Kood: RK18KFI001
Tüüp: Taotlusvoor
Kestus: 29.06.2018 00:00 - 31.12.2018

Kirjeldus

Taotlusvooru  eesmärk on pakkuda rahvusvähemuste kultuuriseltsidele ja katusorganisatsioonidele võimalus taotleda kaasfinantseerimist osalemiseks Euroopa Liidu fondide ja liikmesriikide programmide poolt korraldatavatel konkurssidel.
 

Taotlusvoorus saavad toetust taotleda rahvusvähemuste kultuuriseltsid  ja katusorganisatsioonid, kes on Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingutena või sihtasutustena enne 01.01.2017. Rahvusvähemuste kultuuriseltside ja katusorganisatsioonide põhikirjas peab olema ühe eesmärgina välja toodud rahvuskultuuri säilitamine ja/või tutvustamine.
 

Taotlusvooru kogueelarve on 15 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 15 000 eurot.

Taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile taotlus@integratsioon.ee.
 

Taotlusvooru tulemustest teavitatakse taotlejaid kirjalikult hiljemalt seitsme tööpäeva pärast taotluse esitamist. Tegemist on tingimusliku otsusega. Lõplik otsus tehakse, kui taotleja on saanud positiivne rahastamise otsuse Euroopa Liidu fondist.
 

Taotluste esitamine toimub jooksvalt taotlusvooru eelarve lõppemiseni, kuid hiljemalt 31.12.2018.
 

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium
 

Konkursi dokumendid:

Taotlusvooru juhend
Lisa 1. Kaasfinantseerimise taotluse vorm

Lisa 2 – Euroopa Liidu fondile esitatav taotlus ja eelarve (taotleja esitab ise)

Lisa 3 – Taotleja põhikirja koopia


Täiendav info

Kristina Pirgop
Integratsiooni Sihtasutus
Partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel +372 659 9024
E-post: kristina.pirgop@integratsioon.ee