Projekt
Prindi lehekülg
Märtsis 2011 alustas tegevust Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna "Elukestev õpe" meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ projekt „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele“.
 
Projekti eesmärk oli suurendada ebapiisava eesti keele oskusega ja madala haridustasemega töötavate täiskasvanute teadlikkust elukestva õppe võimalustest ja tööturu nõuetest ning seeläbi parandada nende karjääriplaneerimise oskusi ja konkurentsivõimet.
 
Projekti raames pakkusime Töötukassa ning Ida-Virumaa ja Harjumaa teabe- ja nõustamiskeskuste karjäärinõustajatele võimalust osaleda metoodilisel täienduskoolitusel, et viia läbi karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele. Tutvu karjäärinõustajate täienduskoolituste infoga siin!
 
Sihtgruppi oli kavandatud 130 ebapiisava eesti keele oskusega töötavat täiskasvanut vanuses 27 eluaastat ja vanemad, kellel puudub kõrgem haridustase kui põhi-, üldharidus või kutsekeskharidus ja 13 karjäärinõustajat.
 
Projekti raames valmis kakskeelne karjääriõppe teemaline kogumik "Tegutse ja töömaailm avaneb Sulle!" ning projekti tutvustav lühifilm.  Projekti kogumaksumus oli 102 528,60 eurot ning projekti kestis kuni 30. novembrini 2012.