Keelekohvik
Prindi lehekülg

Keelekohvik on eesti keele iseseisva õppe tugi ja praktika võimalus neile, kes tahavad eesti keeles rääkida – sõnavara täiendada, iseseisvat õpet harjutada ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Keelekohvikus arutatakse igapäevaelus ette tulevaid olukordi ja teemasid. Käsitlevateks teemadeks on näiteks enesetutvustus, töö otsimine, enesetäiendamine, kolleegidega suhtlemine, reisimine, hobide harrastamine, tähtpäevade ja sündmuste tähistamine, samuti erinevad olmeküsimused – nt arsti ning ametniku vastuvõtul käimine jne.

 

Perioodil 2017 – 2018 pakume võimalust osaleda keelekohvikutes üle Eesti, et toetada elanike iseseisvaid eesti keele õppimise püüdlusi. Keelekohviku eestvedajate juhendamisel ning nõustamisel luuaks eesti keele keskkond (kuulamine ja rääkimine), tutvutakse võimalustega harjutada eesti keeles rääkimist, tõstetakse õppija enesehinnangut ning kujundatakse oskused eesti keele õppeks iseseisvalt. Keelekohvik on koht, kus Te saate praktiseerida eesti keelt mitteformaalses keskkonnas.

 

Kindlasti veenduge, et Teie kontaktandmed oleksid korrektsed!

Keelekohvik ei ole keelekursus!

 

Üks kohviku rühm kohtub 25 korda. Ühe kohtumise kestus on 1,5 tundi.

Rühma suurus on maksimaalselt 16 inimest.

 

Keelekohviku külastamine AINULT eelregistreerumise alusel!

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.1.06.16 „Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine“ raames.