Keelekümbluskonverentsid
Prindi lehekülg

25.−26. oktoobril 2012 toimus Tallinna Lauluväljaku konverentsikeskuses (Narva mnt 95)  keelekümblusprogrammi konverents teemal „Koostöö ja tunnustamine".
 

Toimuva konverentsi eesmärgiks oli laiendada keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste ja partnerite koostööd erinevatel tasanditel ja tutvustada edukaid tunnustussüsteeme.

 

2012. aasta keelekümbluskonverentsi põhiteemad olid seotud tunnustamise ja koostöö erinevate aspektidega.
 

Konverentsi raames on plaanitud lisaks plenaaristungitele töötoad:

1. „Tulemuslik tunnustamine" − töötuba haridusasutuse juhtidele
2. "Rühmas töötamine − mida see tähendab?" − töötuba lasteaiaõpetajatele
3. „Kas RÜHM + TÖÖ = RÜHMATÖÖ?" − töötuba üldhariduskooli õpetajatele
4. „Koostöö-oskuste kujunemine rühmanõustamise käigus"5.  „Koostöö lapsevanematega mitmekultuurilises koolis"

 

Konverentsi sihtrühmaks olid keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste (vene õppekeelega üldhariduskoolid ja lasteaiad), partnerite (ülikoolide esindajad, kohalike omavalitsuste haridusametnikud, ministeeriumi esindajad jt) ja teiste haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste esindajad.

 

Toimunud konverentsi päevakava leiab siit!

 

Varasemad konverentsid:
Keelekümbluskonverents 2010

Keelekümbluskonverents 2011