Eesti keele õpe
Prindi lehekülg

Iga Eestis püsivalt elav inimene peaks tundma end siin hästi, sest siin on tema kodu – pere, koduküla, kodulinn ja koduriik. Kahtlemata aitab meie koduriigis omavahel suhtlemisele, siin töötamisele ja õppimisele kaasa eesti keele oskus. Integratsiooni Sihtasutus on oma eelkäijate Integratsiooni Sihtasutuse ja Eesti Migratsioonifondi kaudu aastate jooksul keeleõppe võimalustesse panustanud ja teeb seda jätkuvalt.

Sihtasutus on pakkunud mitmeid eesti keele omandamise võimalusi nagu erialase eesti keele õpe, keeleõppe hüvitamine, eesti- ja venekeelsete inimeste töövahetus, keeleõpe asutuste kaupa, tasuta keeleõpe kolmandate riikide kodanikele, eesti keele õpe Eestisse tagasipöördunud eestlastele jne. Lisaks on nende keeleõppe võimaluste toetamiseks välja antud hulk õppematerjale.

Aastate jooksul on sihtasutuse kaudu pakutavad eesti keele õppe võimalused kasvanud. Perioodil 2011 - 2014 on sihtasutuse vahendusel keele õppimiseks eraldatud kokku ligi 4 miljoni eurot. Keeleõppe rahastajateks olid Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium. Perioodil 2014 - 2020 rahastatakse eesti keele õpet ESF projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.