Eesti keele taseme testimine
Prindi lehekülg
Veebipõhine võimalus keeleoskuse mõõtmise kohta: www.meis.ee/testest käivitus 2009. aasta lõpus.
 
Eesti keele veebipõhised testid on suunatud määratlemata kodakondsusega isikutele ja kolmandate riikide (sh Venemaa) kodanikele, aga ka teistele mitte-eestlastele, kes soovivad oma eesti keele oskust hinnata. Keeleoskust testitakse viie Euroopa Liidus kasutatava keeletaseme ulatuses: tasemest A1 tasemeni C1.
 
Nõudlus interaktiivse testimiskeskkonna järele on olnud suur, sest seni puudus inimestel võimalus oma eesti keele taset tuvastada. Uus veebileht on mõeldud kõigile, kes soovivad osaleda eesti keele kursusel, kuid ei tea, millise taseme rühma nad oma keeleoskuse järgi sobivad. Veebilehelt saavad abi ka need, kes soovivad Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses eesti keele eksamit sooritada, ent ei tea, missugusele tasemeeksamile ennast kirja panna või kes soovivad tutvuda eksamikeskuses kasutatud tasemetestide näidisülesannetega.
 
Samas on eesti keele õppijatele jätkuvalt abiks teised MISA eelkäija Integratsiooni Sihtasutuse loodud veebipõhised harjutusvarad E-Fant (www.efant.ee/student) ja Kutsekeel (www.kutsekeel.ee).
 
Eesti keele testimise veebikeskkonna jaoks loodud ülesandeid testiti uusimmigrantide kohanemisprogrammi piloteerimise käigus ning Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppurite hulgas. Veebikeskkond valmis Integratsiooni Sihtasutuse, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Juku Lab OÜ ning Tallinna Ülikooli koostöös. Keskkonna loomist toetasid Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.