Kirjutamisoskust arendav õpik "Kirjuta mulle"
Prindi lehekülg
Eesti keele õpet toetav materjal kirjutamisoskuse arendamiseks keeletasemel
A1 ja A2
 
Õpikus esitatakse materjal lühikeste peatükkidena, mis käsitlevad õpilasele vajalikke teemavaldkondi.
 
Teemad ja tekstitüübid on valitud vastavalt A1- ja A2-taseme keeleoskuse kirjeldustele ja kooliõpilase vajadustele. Õpik algab tähtede ja üksiksõnade õppimisega, sellele järgneb sidumata tekstide (nimekirjad, ankeedid jmt) kirjutamise harjutamine. Edasi õpitakse looma lühemaid seotud tekste (sõnum, teade, kiri jmt).
 
Õpik keskendub eelkõige kirjutamisoskuse arendamisele, grammatikateemasid on sisse toodud napilt. Seetõttu on soovitatav eesti keele õpetamisel kasutada ka teisi õpikuid ja lisamaterjale keelekeskkonnast. Õpik sobib kõige paremini töötamiseks õpetaja juhendamisel.
 
Autor: Mare Kitsnik
Kunstnik: Liina Ponetajev
Trükk: AS Pakett
ISBN: 978-9949-463-60-2