Kloostrikunstide Kool LABORA
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Ukraina Kultuurikeskuse pühapäevakool asutati 2007. aastal. Nimi on aastate lõikes muutunud, aga eesmärgid ja õppekava on jäänud samaks.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Ukraina Kultuurikeskuse pühapäevakooli Kloostrikunstide Kool LABORA eesmärgiks on pakkuda Ukraina päritolu lastele kohta, kus nad saaksid tegutseda neile omases kultuurikeskkonnas ning praktiseerida ukraina keelt ja kombeid ning tugevdada oma identiteeti.

Ukraina Kultuurikeskus on välja töötanud ukraina kultuuripärandit edasi kandva ja tänases päevas loomingulist arengut võimaldava rahvusliku kooli õppekava. Kooli eesmärgiks on võimaldada ajaloolisest kodumaast kaugel kasvavatele noortele oma rahvusliku kultuuri sügavamat tunnetamist läbi mitmekülgse õppe. Kool on avatud ka teistele huvilistele, olenemata rahvuslikust või usulisest kuuluvusest.

Kooli õppe-eesmärkideks on ukraina keele, rahvusliku kultuuri ning religiooni õpe, rahvuslike traditsioonide säilitamine, erinevate rahvuskultuuride omavaheliste ajalooliste seoste kajastamine ja tänapäevases maailmas ununevate käsitööoskuste säilitamine, õpetamine ja kaasajastamine.

Kõik traditsioonilised praktilised tegevused annavad õpilastele võimaluse õppida uusi oskusi ja väljendada end isikupäraselt, tunnetades seejuures ukraina kultuuri ning süvendades keeleoskust.

Ukraina keele õppimine annab võimaluse taaselustada kaduvat emakeele oskust või alustada ukraina keele õpet algtasemelt. Ukraina kultuuri ja ajaloo õpe annab võimaluse rahvuslike juurte paremaks mõistmiseks nii ajaloolises kui ka isiklikus kontekstis. Eesti kultuuri õpe on oluline mõistmaks kohalikku ajalugu ja kultuuri. Mitmekülgne õpe aitab paremini tunnetada eri kultuuride omavahelisi seoseid ja märgata nende erisusi. Sarnasuste ja erisuste märkamine ja analüüsimine toetab õpilaste identiteedi arengut ning aitab neil leida oma kohta maailmas. Üks eesti-ukraina segaperest pärit 5-aastane tüdruk teatas pärast pühapäevakooli tundi otsustavalt, et kui ta suureks saab, läheb ta Ukrainasse ja leiab endale sealt hea abikaasa – täpselt nagu tema ema.

Kooli programmi mitmekesistamiseks korraldame õpilastele traditsioonilise jõuluõhtu ja lihavõttepühad, kus nad ise saavad olla ürituse peategelasteks. Nende sündmuste raames saavad õpilased läbi erinevate tegevuste praktiliselt kogeda ukraina pühadetraditsioone.

Vastuvõtuinfo

Kooli on oodatud igas vanuses Ukraina juurtega lapsed. Kool on avatud kõigile huvilistele, olenemata rahvuslikust või usulisest kuuluvusest.

Õppetöö on kõigile tasuta. Tunnid toimuvad oktoobri algusest mai lõpuni laupäeviti kell 10.00–13.00 aadressil Laboratooriumi 22.

Õpilaste edulood

Õppetöös kasutatavad mitteformaalse hariduse võtted muudavad kooli atmosfääri koduseks ja turvaliseks, mistõttu tullakse siia meelsasti tagasi. Mitmed õpilased, kes on väikesena LABORA kooli tulnud, on sinna aastateks käima jäänud. Ka õpilaste vanemad astuvad koolist hea meelega läbi.

Koolijuhi kontaktid

Anatoli Ljutjuk
Kloostrikunstide Kool LABORA juhataja
Tel +372 641 1963
E-post: labora.tallinn@gmail.com

http://www.ukk.ee/Ora/Kool