Kodakondsus ja kodanikuharidus
Prindi lehekülg

Eestis elab üle 1,3 miljoni inimese, kellest Eesti kodanikke on 85,1%. Kõik Eestis elavad inimesed Eesti kodakondsust ei oma. On inimesi, kes Eesti kodakondsust ei soovi ja neid, kes tunnevad, et Eesti kodakondsuse saamine on neile oluline. Selleks, et aidata soovijatel Eesti kodakondsust taotleda, organiseerib sihtasutus koos koostööpartneritega Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuseid, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest kuni aastani 2020.

Integratsiooni Sihtasutus seisab hea ka elanikkonna kodanikuharidust toetavate tegevuste elluviimise eest. Kahtlemata on üks kodanikuhariduse tahke suunata kodanikke, sõltumata nende rahvusest, üksteise kultuuri, tavasid ja ka igapäevaseid käitumisnorme paremini mõistma. Kuid mis peamine, kodanikuharidust saanud inimene oskab oma elu paremini juhtida, ühiskonnaelu mõjutada ja olulistes otsustes kaasa rääkida. Seega on tähtis kodanikuharidusele tähelepanu pöörata juba maast madalast.

Alates 2003. aastat on Integratsiooni Sihtasutus läbi viinud kodanikupäeva viktoriini üldhariduskoolide 7.-12. klasside ja kutseõppeasutuste õpilastele. Aastast 2013 korraldab sihtasutus kodanikupäeva viktoriine ka üldhariduskooli 5. ja 6. klasside õpilastele. Kodanikupäeva viktoriinide materjalid koostatakse igal aastal koostöös õpilaste ja ühiskonnaõpetuse õpetajatega. Lisaks viktoriini lahendamisega oma teadmiste proovile panemisele saab kõiki loodud materjale kasutada eesti- ja venekeelsete koolide ühiskonnaõpetuse tundide mitmekülgsemaks muutmisel.

Samuti viib Integratsiooni Sihtasutus alates 2011. aastast koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi kodanikupäeva esseekonkurssi, mille parimad tööd avaldatakse iga-aastases kogumikus.

Kodanikutealikkuse kasvatamiseks noorte seas viib Integratsiooni Sihtasutus 2005. aastast läbi projektikonkursse, millega toetatakse üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste 7-26-aastastele õpilastele mõeldud kodanikuteadlikkuse ning sallivuse alaseid tegevusi. Noored saavad osaleda ise nii projekti kavandamisel kui tegevuste elluviimisel ja hiljem kokkuvõtete tegemisel.