Kodanikupäeva esseekonkurss
Prindi lehekülg

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Integratsiooni Sihtasutuse kodanikupäevaks väljakuulutatava esseekonkursi eesmärk on
- väärtustada Eesti riiki ja selle ajalugu ning iga üksikisiku rolli Eesti ühiskonna arendamisel,
- toetada õpilaste  aktiivsust Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud ettevõtmiste korraldamisel ja nendes osalemisel,
- julgustada õpilasi kaasa rääkima Eesti Vabariigi arenguga seonduvatel teemadel,
- saada huvitavaid ideid sellest, kuidas võiks välja näha EV100 sünnipäev ja mida peaks see sündmus andma ühiskonnale/noortele,
- tunnustada õppurite kodanikuteadlikkust ning soovi panustada Eesti ühiskonda ja selle arengusse.


Konkurss on avatud üldhariduskoolide 7.-12. klasside ja kutseõppeasutuste õpilastele.