Kodanikupäeva viktoriin
Prindi lehekülg

26. novembril tähistatav kodanikupäev on päev kõigile kodanikele ja eestimaalastele. Sel päeval mõtleme iseenda ja riigi suhtele ning ka sellele, kui head kodanikud me oleme.

 

Kodanikupäeva ürituste toetamisest on sihtasutuse jaoks saanud traditsioon. Alates 2005. aastast  oleme viinud läbi projektitoetuskonkurssi "Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid", mille eesmärgiks on toetada projekte, mis aitaksid laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis. Alates 2003. aastast on iga-aastaselt läbi viidud veebipõhist kodanikupäeva viktoriini. 2011. aastal said alguse ka kodanikuteemalised esseekonkursid.

 

Kodanikupäeva viktoriin

Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 5.- 6. klassi ning 7.-9. klassi õpilastele ja üldhariduskooli 10. – 12. klassi ning kutsekoolide õpilastele. Viktoriini eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. 5. ja 6. klaasi õpilastele mõeldud viktoriin on tõlgitud ka vene keelde, kodanikupäeva viktoriini küsimused kõigile ka vene ja inglise keelde.

 

Parimad vastajad selgitatakse seitsmes kategoorias - eesti õppekeelega üldhariduskoolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega üldhariduskoolide  7.- 9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste ning vene õppekeelega üldhariduskoolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.- 9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi. Auhinnad ootavad ka arvukama osavõtjate arvuga koole.

 

2017. aasta kodanikupäeva viktoriinid algavad 20. novembril kell 9.00 ja sulguvad 30. novembril kell 23.59. Viktoriini lahendamiseks valige sobiv viktoriin:

 

 

Viktoriinist osavõtt aastate lõikes

 

Aasta

 

Kokku

(õpilaste arv)

2003

2 115

peamiselt vene õppekeelega koolidest

2004

3 067

2005

2 932

2006

3 139

2007

5 092

2008*

1 637

2009

3 767

2010

4 714

2011

5 065

2012

3 680

2013

8 311

2014

6 619

2015

8 648

2016

7 386

Kokku

66 172

 

*Osavõtjate arvukuse langus 2008. aastal oli seotud viktoriini uue formaadi kasutuselevõtuga. Sellest tulenevalt said vastajad õiged vastused teada mitte kohe pärast iga vastuse esitamist (nagu varasematel aastatel), vaid alles mõni nädal hiljem. Alates 2008. aastast on kõik järgmised viktoriinid toimunud sama põhimõtte alusel.