Grammatikaülesannete kogumik "Grammatika? Jah, rõõmuga!" koos CD-ga
Prindi lehekülg
Grammatikaülesannete kogumikus toodud harjutused on mõeldud tööks õpetaja juhendamisel. Interaktiivsed ülesanded CD-l on õpilastele iseseisvaks harjutamiseks arvutis.
 
Grammatikateemade sissejuhatuseks mõeldud harjutusvara on töövihikus esitatud temaatiliste tsüklitena. Tsükli juhatavad sisse käänete küsimused ja õppe-eesmärgid, mis seovad käändsõna, tegusõna ja muutumatud sõnad suhtlusülesannetes. Esimestes teemades on suurt tähelepanu pööratud tegusõna kasutamisele kõnes. Viimastes teemades korratakse tegusõna kasutamist, milles õpetaja leiab tuge ka teistest selle sarja materjalidest.
 
Autorid: „Me ei õpeta käänamist ja pööramist. Me õpetame last tähelepanelikult kuulama küsimusi ja toetuma vastamisel küsimustele. Grammatika kinnistamine on kõige efektiivsem mängudes, sealjuures ka rolli- ja liikumismängudes (kohakäänded, käskiv kõneviis, ainsus/mitmus jne). See loomulikult ei tähenda, et me ei kasuta lõbusaid võtteid keeleparadigmade harjutamiseks (kordamine rütmi plaksutades, koputades, lauldes).
Arvutis iseseisvalt interaktiivseid ülesandeid täites saavad õpilased vahetut tagasisidet ja
võivad harjutusi teha mitu korda.“
 
Autorid: Helgi Org ja Õie Vahar
Kujundus: Tõnis Kärema
Keeletoimetas: Killu Paldrok

ISBN: 978-9949-21-665-9