Kuulamisülesannete kogumik "Kuula ja tee" koos CD-ga
Prindi lehekülg
Ülesannete kogumik „Kuula ja tee“ on läbivalt eestikeelne ja koostatud nõnda, et seda saab kasutada mis tahes emakeelega 1.–9. klassi õpilaste õpetamisel, eesmärgiga arendada eesti keele oskust A1–A2 tasemel.
 
Kogumik keskendub ühele kuulamise alloskustest – juhiste ja käskude mõistmisele, arendades ennekõike detailse kuulamise oskust.
 
Kõik kogumiku ülesanded arendavad keeleoskust tegevuse ja liikumise kaudu, mille käigus õppija demonstreerib kuuldust arusaamist ning omandab selle abil märkamatult vajalikke keelendeid. Õppematerjal on jagatud 33 teemaks ja iga teema sisaldab omakorda kolme käskude/juhiste rühma.
Komplektis on:
-         Juhised õpetajale (56 lk)
-         CD-plaat (77 min)
 
Autorid: Leelo Kingisepp ja Kaare Sark
Materjali katsetasid ja kommenteerisid: Helje Pukk, Piret Kärtner ja Kai Võlli
Keeletoimetas: Ivi Piibeleht
Lindistuse tegi: Aatomik Stuudiod
Tekstid luges linti: Andres Roosileht
 
ISBN 978-9949-21-572-0 (trükis)

ISBN 978-9949-21-573-7 (CD)