Lugemisülesannete kogumik "Loeme koos"
Prindi lehekülg
Lugemik on mõeldud 2. ja 3. kooliastme õpilastele, kes teevad oma esimesi samme eesti keele ja kultuuri õppimisel (A1 ja A2 keelevaldamise tase).
 
Lugemiku tekstid ja ülesanded on mõeldud tööks õpetaja juhendamisel ja abistamisel (sõnavaratöö suuliselt ja tahvlil, sõna ja sõnaühendite kaardid seinal, paaris- ja rühmatöö tugilehed õpilase laual, hääldamisharjutused, liisusalmid, keelemängud, pantomiim, rollimängud jne.)
 
Lugemik on tihedalt seotud grammatikaülesannete kogumikuga ja CD-l olevate interaktiivsete harjutustega: sõnavara, tüüpiliste keelenähtuste esiletoomine õppetegevuse korraldamise ja lugemise käigus.
 
Lugemik on üles ehitatud temaatiliselt: vasakpoolsel leheküljel on tekstid ja ülesanded 2. kooliastmele, parempoolsel leheküljel on tekstid ja ülesanded 3. kooliastmele. Tekstid on valdavas osas koostatud diferentseeritult, vastavalt A1 ja A2 keeletasemele ning lähtudes õpilaste huvidest erinevates vanuseastmetes.
 
Lugemikku on valitud suhtlemist toetavad tekstid, mis on seotud õpilase igapäevatoimingutega kodus ja koolis, nagu õppimine, tervislik toitumine, töö ja ametid, elukutse valik, sõprus, Eestimaa ja loodushoid, riiklikud pühad ja tähtpäevad ning nendega seotud tavad. Tähtsal kohal on teema „Õpime õppima“.
 
Autorid: Helgi Org ja Õie Vahar
Kujundus: Tõnis Kärema
Keeletoimetas: Killu Paldrok
ISBN: 978-9949-21-664-2