Kõnearenduspiltide kogumik CD-l "Pildist saavad sõnad"
Prindi lehekülg
Eesti keele õpet toetavate kõnearenduspiltide kogumik CD-l
Kogumikku sobib kasutada 4.–9. klassi õpilastega, kes alles alustavad eesti keele õppimist. Kõnearenduspiltide kogumik on koostatud nõnda, et seda saab kasutada eesti koolis õppivate mis tahes emakeelega õpilaste õpetamisel, eesmärgiga arendada eesti keele oskust A1–A2 tasemel.
 
CD-plaadil on juhised õpetajale ja pildimaterjal, mida saab vastavalt vajadusele välja trükkida ja paljundada.
 
Materjal on jagatud 17 teemaks, mis lähtuvad A1-A2 keeleoskuse kirjeldusest ja kooliõpilase vajadustest. Iga teema sisaldab töölehti piltide ja/või sõnakaartidega. Pildimaterjali hulgas on nii üksiktegevuste või -esemete kujutisi kui ka suuremaid ja detailirohkemaid pilte.
 
Pildimaterjaliga töötamisel arendavad õpilased oma kõnelemisoskust kolme liiki tegevustes:
  • tutvuvad uue sõnavaraga
  • kordavad ja harjutavad uut sõnavara ja keelendeid
  • kasutavad õpitut mitmesugustes kõnesituatsioonides
 
Komplektis on:
  • juhised õpetajale (39 lk)
  • töölehed (52 tk)
 
Autorid: Leelo Kingisepp ja Kaare Sark
Pildid joonistas: Kalle Toompere
Materjali katsetasid ja kommenteerisid: Helje Pukk ja Piret Kärtner
Keeletoimetas: Ivi Piibeleht
ISBN: 978-9949-21-502-7