Kohalikud omavalitsused ja integratsioon
Prindi lehekülg
Integratsioonitegevuste tõhustamiseks on vajalik arvesse võtta kohalikke tingimusi. Kahtlemata teab ja tunneb neid tingimusi kõige paremini kohalik omavalitsus. Seetõttu käivitas MISA eelkäija Integratsiooni Sihtasutus 2009. aasta alguses projekti, mille eesmärk on analüüsida, kuidas oleks võimalik omavalitsustel integratsioonitegevustesse enam panustada. Teiste riikide kogemus näitab, et kohalikud omavalitsused on sageli tõhusaimad integratsioonitegevuste elluviijad ja seda eelkõige seetõttu, nad on inimesele lähedal.
 
Sellest lähtuvalt tegelesid sihtasutuse partnerid MTÜ Balti Uuringute Instituudi, SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ja OÜ Geomedia 2010. aastal analüüsiga, millised lõimumiskava tegevused oleks otstarbekas kohalikele omavalitsustele delegeerida. Läbi viidi hulk intervjuusid kohalike omavalitsuste ametnike ja riigiasutuste esindajatega. Korraldati ka konsultatsiooniseminarid, mille käigus kohtusid omavalitsuste esindajad, riigiesindajad ja eksperdid.
 
Kohalikele omavalitsustele täiendavate ülesannete riigi poolt delegeerimisega peab kaasnema ka mõlemaid osapooli rahuldav tegevuste haldus- ja finantseerimismehhanism, mis vajab veel väljatöötamist.
 
Kogu arendustöö tulemusena tehakse konkreetsed ettepanekud Vabariigi Valitsusele Eesti Lõimumiskava 2008–2013 rakendusplaani uuendamiseks. Projekti finantseerivad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium.


Lisainfo:
Ruslan Prohhorenko
Kodanikuhariduse üksuse koordinaator
Tel 659 9035