Lääne-Virumaa T. Ševtšenko nimeline Ukraina Kultuuri Pühapäevakool
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Kool on asutatud 2011. aastal MTÜ Loomingulise Ühenduse Koit juures Tapa linnas.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Kooskõlas kinnitatud õppekavaga õpitakse koolis järgmisi aineid: ukraina keel ja kirjandus, Ukraina ajalugu, ukraina rahvaluule, ukraina muusika ja laulud.

Õppeprotsessi käigus osalevad õpilased Loomingulise Ühenduse Koit ja Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis korraldatavatel üritustel: vallaüritusel „Vastlapäev“, laste loomingu rahvusvahelisel festivalil „Ukraina lilled“ (ukraina k Квiти України), ukraina regionaalsete organisatsioonide üritustel.

Peale selle korraldatakse lastele ekskursioone Eesti vaatamisväärsuste tutvustamiseks, mis on seotud ukraina rahvusest tähtsate loovisikute nimedega.

Vastuvõtuinfo

Teavet pühapäevakooli sisseastumise kohta avaldatakse valla ajalehes, kuulutusi avaldatakse Tapa linna üldhariduskoolides ning samuti reklaamitakse vastuvõttu MTÜ Loominguline Ühendus Koit läbiviidavatel üritustel.

Õpilaste edulood

Kooli õpilased on saanud erinevate ukraina kunsti festivalide ja konkursside laureaatideks ja diplomandideks. Mõned õpilased lõpetasid kodanikuajakirjanduse kooli, läbides vabatahtliku töö praktika MTÜs Loominguline Ühendus Koit, ning jätkavad seda tööd muudes organisatsioonides.

Koolijuhi kontaktid

Vladislav Reznitšenko
Lääne-Virumaa T. Ševtšenko nimelise Ukraina Kultuuri Pühapäevakooli direktor
Tel +372 5597 3842
E-post: vlad2001@gmail.com

Kontaktisik:
Zinaida Reznichenko
Tel +372 5839 5102
E-post: lvukpk@gmail.com