Library
Print page
Title: Mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse reglementeeritus Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu 1997–2002 normdokumentides. Loend
Author: Annely Veevo
Year: 2002
Origin of Publication: Tallinn
Keywords: civics edukadion, multiculturalism, rahvuskultuuriline identiteet, survey
File:
  • 114.pdf
  • Language: est

    Desciption

    Loend annab ülevaate kodanikukasvatust, mitmekultuurilist kooli ja rahvuskultuurilist identiteeti puudutavatest Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu normatiivaktidest.

    Loendis on esitatud vaid teemat puudutavad väljavõtted, mitte terviktekstid ning võrdluseks ka vastavad väljavõtted Eesti normdokumentidest.