Library
Print page
Title: Avatud noortekeskuste olukorra kaardistamise uuring
Author: Liis Kasemets, Leen Rahnu
Publisher: MindPark
Year: 2005
Origin of Publication: Tallinn
Keywords: youth center, survey
File:
  • 119.pdf
  • Language: est

    Desciption

    Avatud noortekeskuste loomine on aktiviseerunud viimaste aastate jooksul. 2005. aastal tegutses ligikaudu 140 keskust, mis võimaldab katta kogu Eesti. Ometi on seni puudunud tervikpilt avatud noortekeskuste võrgustikust, nende tegevusest ja hinngutest nende tegevusele.

    Uuringus on analüüsitud noortekeskuste toimimise olulisemaid mõjureid, mis tulenevad ühelt poolt noortekeskuste üldisest tegevusraamistikust, teisalt keskuste igapäevasest tegevusest, aga samuti kaasatud noortest ja nende kaasatuse võimalustest.