Library
Print page
Title: Ajaleheleht nr 7 ja 8 (november 2004)
Publisher: Eesti Ajalehtede Liit
Year: 2004
Origin of Publication: Tallinn
Keywords: estonian language training, secondary education, media education, basic education
Language: est

Desciption
Ajaleheleht on osa rahvusvahelise ajalehtede liidu (WAN) programmist Ajaleht koolitunnis (NIE),  mida Eestis koordineerib Eesti Ajalehtede Liit (EALL). Ajalehelehe numbrid 7 ja 8 on välja antud välisabiprojekti "Mitmekultuuriline Eesti" toetusel.

Ajalehelehe üks number on eestikeelne ja teine venekeelne. Mõlemas lehes kirjutavad nii eesti kui ka vene väljaannete ajakirjanikud kahe rahvuse noortest. Samuti tutvustavad lehed ajalehe žanre, näiteks mis on uudis või mis on arvamuslugu.

Leht on mõeldud eelkõige gümnaasiumi ja põhikooli vanemate klasside õpilastele. Ajaleht koos harjutuste koguga (eesti keeles ja vene keeles) sobib kasutamiseks nii meediaõpetuse tundides, keeleõppes kui ka muudes ainetundides, kuhu õpetaja toob kaasa ajalehe.