Library
Print page
Title: Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 4. klassile
Author: Anne Klooren
Publisher: Ilo
Year: 2004
Origin of Publication: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985575806
Keywords: CD, teaching material, estonian language training, basic education, teachers book
Language: est

Desciption

Ühtse metoodika järgi välja antud õppekomplektide sari 4.-9. klassile on ilmunud EL Phare programmi raames ning vastab riiklikule õppekavale. Metoodilise üldkontseptsiooni autorid on Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner. Sarjas on kuus sarnase ülesehitusega õppekomplekti, kuhu kuuluvad õpik, töövihik, 2 heliplaati kuulamistekstidega ja õpetajaraamat CD-l.

Õpik võimaldab arendada kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, rääkimist ja kirjutamist. Osaoskuste õpetamist toetab sõnavara ja grammatika süsteemne harjutamine. Materjal on jaotatud erinevateks õppeteemadeks, mis on rikkalikult illustreeritud.

Heliplaadile on salvestatud mitmesuguseid kuulamistekste – autentseid intervjuusid, dialooge, diktorite loetud tekste ja taustarütmiga hääldusharjutusi.
Töövihik toetab õpikut, sisaldades grammatika- ja sõnavaraharjutusi, kuulamisülesandeid ja lisalugemistekste.

Õpetajaraamat sisaldab juhiseid õppekomplekti kasutamiseks, kõikide õpikuülesannete kommentaare ja töölehti nii rääkimisülesannete kui ka tähtpäevadega seotud temaatiliste tundide läbiviimiseks.