Library
Print page
Title: Eesti keele grammatika seinatabelid
Author: Helle Metslang, Silva Tomingas, Silvi Vare, Jaan Õispuu
Publisher: TEA
Year: 2001
Origin of Publication: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985711807
Keywords: estonian language training, grammar, general education
Language: est

Desciption
Materjal on mõeldud eesti keele õpetamiseks muukeelses koolis. Komplekti kuulub 40 keeletabelit ja õpetajaraamat. Need käsitlevad kõiki olulisemaid grammatikalõike, haarates häälikuõpetuse, vormiõpetuse (sõnaliikide kaupa), sõnamoodustuse, lauseõpetuse ja õigekirja.

Tabelite koostamisel on lähtutud üldhariduskooli ainekavast. Komplektis on tabeleid nii alg-, kesk- kui ka vanema astme õppijale. Osa tabeleid sobib kasutada erinevates klassides (nt keskastmele mõeldud tabeleid materjali kordamiseks ka vanemas astmes).

Keeletabelitel kasutatakse skeeme, jooniseid ja illustratsioone. Materjal on esitatud lakooniliselt ja parema ülevaate andmiseks trükitud värvitrükis (nt tunnuste, lõppude jne eraldamiseks, muu vajaliku keeleainese esiletõstmiseks).