Library
Print page
Title: Мониторинг интеграции Естонского общества 2008 (краткий обзор)
Author: Raivo Vetik, Marju Lauristin, Jelena Helemäe, Külliki Korts, Jüri Kruusvall, Gerli Nimmerfeldt, Ellu Saar, Avo Trumm, Peeter Vihalemm, Triin Vihalemm
Publisher: Integratsiooni Sihtasutus ja Rahvastikuministri Büroo
Year: 2008
Origin of Publication: Tallinn
Keywords: Estonia, survey, monitoring, integration
File:
  • IM_2008_kokkuv6te_rus.pdf
  • Language: rus