Library
Print page
Title: EFANT. Veebipõhine eesti keele õppekeskkond
Publisher: AS Microlink
Year: 2003
Origin of Publication: Tallinn
Keywords: estonian language training, secondary education, basic education, dictionary, web-based learning
URL: http://www.efant.ee
Language: est

Desciption
Keeleõppekeskkond eFant on suunatud vene õppekeelega kooli 7.–12. klassi õpilastele, kellel seisab ees eesti keele alg- ja kesktaseme riigieksamite läbimine ning kes soovivad selleks harjutada. Keskkonda saavad kasutada ka täiskasvanud keeleõppijad.

Õppekeskkond koosneb testidest ja harjutustest, mis on jaotatud kolme raskustasemesse. Harjutuste aluseks on Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse lugemis- ja kuulamistestid. eFant keskkonna õppemoodul on üles ehitatud täisautomaatsena. See jälgib registreerunud kasutaja õppeprotsessi, hindab ja mõõdab seda ning vajadusel suunab harjutajat sobivamate testide juurde.

Lisaks õppemoodulile on keskkonnas veel suure eesti-vene-eesti sõnaraamatu kasutamisvõimalus ja kommunikatsioonikeskus, mis koosneb jututoast ja AVATARist. Viimane on profiil, kus lisaks muudele teistele kasutajatele nähtavatele andmetele on kasutajatel võimalik valida ka omale ise tehtud ikoon.

Harjutused koostanud Ingrid Rummo, Karin Rummo, Toomas Muru, Elo Rohult. Tehniline lahendus AS Mindworks Industries. 60 testi ja 600 elektroonilist harjutust.