Library
Print page
Title: Integratsiooni monitooring 2005. Uuringu aruanne
Author: Marje Pavelson, Ivi Proos, Iris Pettai, Jüri Kruusvall, Klara Hallik, Raivo Vetik
Publisher: MEIS
Year: 2006
Origin of Publication: Tallinn
ISBN / ISSN: 9789985969908
Keywords: Estonia, survey, monitoring
File:
  • 94.pdf
  • Language: est

    Desciption
    Uuringu üldeesmärgiks oli saada ülevaade riiklikus integratsiooniprogrammis püstitatud strateegiliste eesmärkide saavutamisest ning integratsiooniprotsessi edenemisest kolmes integratsiooni põhivaldkonnas - keelelis-kommunikatiivses, õiguslik-poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus integratsioonis - ning hinnata nende eesmärkide saavutamist võrdluses eelnevatel aastatel tehtud monitooringute tulemusena.