Lõppenud konkursid
Prindi lehekülg
Korraldaja
Konkursi nimi
Aasta
Konkursi liik
 
Aasta Korraldaja Nimi
2018 Rakenduskeskus Nõustamis- ja infosüsteemi esitlus- ja teavitustooted (viit...
2018 Narva eesti keele maja Eesti keele õppe, kultuuri-ja sporditegevuste toetamine Ida...
2018 Rakenduskeskus Konkurss lõimumisvaldkonna 2017.-2018. aasta meedia- ja are...
2018 Rakenduskeskus Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele
2018 Rakenduskeskus Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele
2018 Rakenduskeskus Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimu...
2018 Rakenduskeskus Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimu...
2018 Rakenduskeskus Eesti keele mitteformaalse õppe väikeprojektid
2018 Rakenduskeskus Kommunikatsiooniteenuse tellimine perioodiks 2018–2019
2018 Rakenduskeskus Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes
2018 Rakenduskeskus Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisse...
2018 Rakenduskeskus Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielan...
2018 Rakenduskeskus Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse t...
2018 Rakenduskeskus Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearenguko...
2018 Rakenduskeskus Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna tööruumide üürimine
2018 Rakenduskeskus Integratsiooni Sihtasutuse Narva tööruumide üürimine
2018 Rakenduskeskus Eesti keele ja kultuuri õpe eesti peredes
2018   Lõimumise edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide toe...
2017 Rakenduskeskus Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...