Koolitusmaterjalid
Prindi lehekülg
KOOLITUS: Eesti riigi lõimumispoliitika „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ ja selle toimimine KOV tasandil

27. ja 28. mail 2009. aastal toimus Tallinnas, Õpetajate majas, kahepäevane koolitus Eesti riigi lõimumispoliitika „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ ja selle toimimise osas kohalike omavalitsuste tasandil.
 
Koolituse eesmärk oli anda ülevaade lõimumisprotsessidest lõimumiskava raames, parimatest praktikatest rahvusvahelisel tasandil riigi ja kohalike omavalitsuste koostöövormide osas integratsioonialase tegevuse teostamisel ja rakendamisel. Ühtlasi arutleti lõimumispoliitika teostamise võimaluste üle kohalikul tasandil.
 
Koolitusest võtsid osa kohalike omavalitsuste esindajad ja lõimumiskava rakendamise eest vastutavate asutuste esindajad.
 
Koolituse korraldasid konsultatsioonikeskus Geomedia, MTÜ Balti Uuringute Instituut ja SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS riigihanke „Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti lõimumiskava 2008–2013” tegevuste elluviimisel“raames. Projekti finatseeritakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu.
 
Koolituse materjalid