Tagasipöördujale
Prindi lehekülg

Migratsiooni osas on Integratsiooni Sihtasutuse eesmärgiks rändeprotsesside toetamine. Integratsiooni Sihtasutus nõustab nii Eestisse tagasipöördujaid ning toetab neid vajadusel ka rahaliselt.
 

Integratsiooni SihtasutuseI rändetoetuste statistika alates 2000. aastast:

 

 

Toetatud väljarännet

Toetatud tagasipöördumist

Aasta

Inimesi

Summa

Keskmine

summa

Inimesi

Summa

Keskmine

summa

2000

414

2 564 628.-

6 195.-

200

1 909 288.-

9 546.-

2001

459

2 998 000.-

6 532.-

93

549 200.-

5 905.-

2002

378

2 819 000.-

7 458.-

75

431 000.-

5 747.-

2003

280

2 532 000.-

9 043.-

37

350 000.-

9 459.-

2004

235

2 403 000.-

10 225.-

36

397 000.-

11 208.-

2005

217

1 958 000.-

9 147.-

12

197 000.-

16 417.-

2006

145

1 301 512.-

8 976.-

40

795 000.-

19 875.-

2007

130

965 441.-

7 426.-

144

2 005 000.-

13 924.-

2008

70

333 000.-

4 757.-

242

1 907500.-

7 882.-

2009

38

247 200.-

6 505.-

42

695 000.-

16 548.-

2010

47

302 000.-

6 425.-

66

802 000.-

12 152.-

2011*

54

 24 975.-

 432,5.-

61

55 070.-

902.-

2012

36

18 167.-

504.-

91

79 477.-

774.-

2013

36

18 000.-

500.-

97

74 835.-

771.-

2014

21

11 600.-

552.-

70

63 910.-

913.-

2015

14

5972.-

497.-

122

79 258.-

649.-

2016

 

 

 

117

62586,72

534,92


*2011. aastast summad eurodes, eelnevatel aastatel Eesti kroonides


Integratsiooni Sihtasutus jätkab rändealast nõustamist ja toetuste eraldamist ka 2016. aastal. Alates 30.04.2016 Eestist väljarändavatele välismaalastele remigreerumistoetust ei eraldata.

Varasematel aastatel eraldati humanitaarsetel kaalutlustel väljasaadetavatele kodukohta jõudmiseks väljasaatmistoetust. Lisaks maksti Eestist lahkumiseks Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi kaasrahastusel toetust seadusliku aluseta riigis viibivatele välismaalasetele ja varjupaigataotlejale.

Pärast Sihtasutuse Eesti Migratsioonifond ja Integratsiooni Sihtasutuse ühendamist 2010. aastal pole Integratsiooni Sihtasutus väljasaadetavaid, seadusliku aluseta riigis viibivaid välismaalasi ega varjupaigataotlejaid materiaalselt toetanud. Väljasaadetavatega tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet, seadusliku aluseta riigis viibivaid välismaalasi abistab tagasipöördumisel IOM Eesti esindus.


Migratsioonialane nõustamine

 
Konsultatsiooniaja broneerimiseks helistage palun nõustamiskeskuse infotelefonile 800 9999 või saatke e-kiri info@integratsiooniinfo.ee.