Narva Usbeki Pühapäeva kool
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Kool asutati 2005. aastal. Kooli omanikuks on Narva Linna Usbeki Selts Sogdiana.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Pühapäevakooli õppekeel on usbeki keel. Kooli eesmärgiks on usbeki kultuuri õpetamine läbi ajaloo, keele, folkloori ja kunsti. Sihtrühmaks on usbeki pühapäevakooli 3 kuni 18 aastased õpilased.

Koolis õpetatakse järgmisi aineid: usbeki keel, rahvatantsud, Usbekistani kunst, ajalugu ja kultuur. Õppe kestus  on 1 õppeaasta.

Kooli õpetajad on Irina Kravtsova, Ljudmila Turajeva, Lidia Šalimova.

Vastuvõtuinfo

Pühapäevakool annab ainulaadse võimaluse õppida armastama ja austama Kesk-Aasia rahvaste eeskätt Usbekistani kultuuri. Samuti saab koolis õppida usbeki keele aluseid.

Pühapäevakoolis õpivad peamiselt segaperedest pärit lapsed, kelle vanaemad ja vanaisad elasid kunagi Usbekistanis ning kes soovivad säilitada usbeki traditsioone ja tavasid enda ning oma laste ja lapselaste jaoks.

Samuti käib koolis ka lapsi, kelle esivanemad ei ole usbekid, kuid kellele antud tunnid ja tegevused meeldivad.

Õpilaste edulood

Koolis saavad  lapsed õppida usbeki keelt ja tutvuda usbeki kultuuriga. Samuti saavad lapsed õmmelda ise rahvariideid ja kaunistada neid tikandite ja helmestega ning õmmelda usbeki rahvusnukke. Õppida saab  tikkimistehnikat „Sjusanne“.

Lugemisele pühendatud aastal lavastasid lapsed koos täiskasvanutega usbeki muinasjuttude ainetel põhineva  etenduse. Samuti võtsid lapsed osa erinevatest üritusest, näiteks külastasid setusid ja tutvusid nende kultuuriga.

Kuna kasvav põlvkond peab tundma oma etnilist kodumaad ja toetama oma esivanemate kultuuri, on pühapäevakooli peamiseks eesmärgiks usbeki traditsioonide edasiandmine  -  usbeki keele õppimine, tutvumine usbeki kultuuri, kunsti ja folklooriga. Pühapäevakooli ülesanne on edastada neid teadmisi igale õpilasele. Vanemate õpilastega toimuvad peamiselt rühmatunnid, noorema grupi õpilastega individuaalne töö.

Samuti aitavad koolis õppivate laste vanemad pedagooge nende töös: annavad üle usbeki rahvusatribuute, mida nad on aastaid kodus hoidnud (raamatud, albumid, keraamika, rahvanõud jne). Neid esemeid kasutatakse tundides näidetena.

Koostööd tehakse kodanikuorganisatsioonidega – käiakse meie usbeki seltsi korraldatud üritustel, kontsertidel ja näitustel.

Koolijuhi kontaktid

Irina Kravtsova
Narva Usbeki Pühapäeva kooli juht
+372 5802 6342
E-post:uznarva@hot.ee