Narva Vene pühapäeva kool
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Pühapäevakool  asutati aastal 2004.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Narva Vene pühapäevakooli õppekava nimega Vene kultuur sisaldab järgmisi aineid (mis viiakse läbi ühe moodulina): vene kultuuri ajalugu (38 tundi), vene rahvakalender ja folkloor (47 tundi) ning rahvuskunst, -käsitöö ning -köök (35 tundi).

Lisaks õpivad lapsed tundides valmistama traditsioonilisi vene suveniire ja kingitusi. Arendatakse motoorikat, joonistamises värvide kasutust erinevate amulettide ja muude käsitööesemete tegemist. Lapsed tutvuvad traditsiooniliste mängude, tantsude, laulude ja etendustega.

Rahvuskultuuri õppimine on ka keele ja kõne ning selgema mõistmise arendamine. Luuletused, laulud laiendavad lapse rahvuskultuurilist silmaringi. Tundide käigus puudutatakse ka venelaste, eestlaste ja  teiste Eestis elavate rahvuste kultuuritraditsioonide seoseid.

Kursuse lõpetamisel saavad õpilased vastava tunnistuse, kuhu märgitakse läbitud ained ja tundide arv.

Vastuvõtuinfo

Sihtrühmaks on eesti õppekeelega üldhariduslike koolide õpilased (vähemalt 80% õpilastest on vene rahvuse esindajad), kes soovivad saada täiendavaid teadmisi antud valdkonnas. Vastuvõtt toimub avalduste alusel.

Õpilaste edulood

Kuna kool tegutseb MTÜ Narva linna Slaavi Kultuuriseltsi Svätogor juures, on õpilastel võimalik osaleda rahvuskultuuri seltside korraldatavatel üritustel (festivalil „Suurmaarjapäeva istjad“, jõulukontserdil, vene kirikumuusika kontserdil, festivalil „Mängi, lõõtspill!“ jt). Lapsed saavad esineda ja valmistada traditsioonilisi rahvustoite.

Koolijuhi kontaktid

Alla Matvejeva
Narva Vene Pühapäeva kooli juht
Tel 5560 8676
E-post: alla_matvejeva@mail.ru