News
Print page
Õpperaha on tagastatud üle 10 000 inimesele
30.08.2004

Täiskasvanute eesti keele õppe projekti Interest raames tehti 10 000. tagasimakse.Kaubandusfirma logistikuna töötav Pavel Gedzo sooritas algtaseme eksami ja seejärel ka kodakondsuseksami ning talle tagastati kokku 100% keeleõppega seotud kuludest. Pavel Gedzo sõnul ei ole raha peamine motiveeriv asjaolu keelt õppima asuda, kuid kindlasti on ta toeks, sest mitte kõigil ei ole võimalust keelekursuste eest ise maksta. 
Euroopa Liidu Phare programmi projektijuhi Hille Hinsbergi sõnul on alates aprillist 1999 projekti Interest raames keeleõppijatele välja makstud ligi 11 miljonit krooni.
Keskmiselt makstakse projekti Interest vahendusel pool keeleõppele kulunud rahast tagasi 200 inimesele kuus. 2003. aasta keskmine tagasimaksesumma oli 1384 krooni.
Euroopa Liidu Phare eesti keele õppe programmi eesmärgiks on luua tingimusi eesti keele kui teise keele õppeks ning eestikeelse õppe arendamiseks venekeelsetes koolides. Kolme aasta jooksul (2003 – 2005) toetab programm nii täiskasvanud elanikkonna kui ka kooliõpilaste keeleõpet 67, 2 miljoni krooniga. Lisaks keeleõppe tagasimaksetele pakutakse tasuta keeleõpet 1500 avaliku sektori töötajale, finantseeritakse keeleõppematerjalide ja sõnastike koostamist ja väljaandmist, korraldatakse õpilaste ning õpetajate keelepraktika projekte, keelelaagreid jm.