Noorte keeleõpe osaluse ja kodanikuteadlikkuse läbi
Prindi lehekülg

Aastatel 2008–2010 korraldas MISA 14–19aastastele noortele eesti keele õppe eesmärgil mitmeid kodanikuks olemise, demokraatia ja osaluse teemalisi seminare ja konverentse.

2008. aastal toimusid noortekonverentsid „Kas oled valmis?“ ja „Samm lähemale“, 2009. aastal noorteseminarid „Käru küla juhtum“ ja „Kaks sammu lähemale“ ning konverents "Keel on muusika". 2010. aastal noortekonverentsid „Geenius minus eneses“, „Meelte keel“, „Minu kodanikulugu“ ja „Kõnele tunnete keeles“.

Koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga on välja antud kordustrükid kogumikust „Osale. Ütle, kui mõtled!“ Sama kogumik on tõlgitud ja avaldatud ka venekeelsena. Kogumikke jagati noortele tasuta MISA ja Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud tegevuste raames. Mõlemad kogumikud on kättesaadavad ka veebiväljaandena MISA veebiraamatukogust.

Koostöös Briti Nõukogu ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega viidi läbi Tulevikulinna mänge erinevates omavalitsustes. Kahepäevastes mängudes osalevad noored ja ametnikud, kellest pooled on eestikeelsed ja pooled venekeelsed. Ühiselt leitakse omavalitsuses peamised probleemid ning pakutakse lennukaid ideid nende lahendamiseks. MISA-l on olemas üks mängukomplekt ning valmisolek mängude läbiviimiseks edaspidigi, kui on huvitatud omavalitsusi. Seni on mängud toimunud 2008. aastal Narvas ja Pärnus, 2009. aastal Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas, Haljala vallas, Keila linnas ja Türi vallas, 2010. aastal Tapa vallas, Kõue vallas, Kuressaare linnas ja Leisi vallas. MISA korraldatud mängudel kutsutakse osalema kohalikke eestikeelseid ja venekeelseid elanikke.

Motiveerimaks venekeelseid noori lugema eestikeelset meediat, anti 2008. aasta lõpul koostöös AS Ajakirjade Kirjastusega välja noorteleht „Kas oled valmis?“. 2009. aastal kajastati aasta vältel venekeelsete Eesti noorte tegemisi Eesti Noorteühenduste Liidu poolt väljaantavas noorsootöö ajalehes „Aken“, millest aasta lõpuks anti välja ka erileht „Koos. Vmeste“. 2010. aastal valmis koos Eesti Luguteatriga õppefilm „Minu kodanikulugu“, kus viies Eestimaa koolis viidi läbi Luguteatri „etendused“ ning noored rääkisid, mida tähendab nende jaoks kodanikuks olemine. Õppefilmid on hea materjal kodaniku- või ühiskonnaõpetuse tundides kasutamiseks. Filmi saab tellida tasuta MISA-st.