Nordplus Adult
Prindi lehekülg

 

 

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) osales Põhjamaade Ministrite Nõukogu fondi Nordplus Adult ja Kultuuriministeeriumi poolt rahastatavas kaheaastases rahvusvahelises projektis „Vabatahtlik töö kui võti integratsioonini“.

Projekti koordineeriv partner oli Helsingi Ülikooli elukestva õppe keskus. MISA kõrval oli partneriks ka Taani Aalborgi piirkonna vabatahtlike keskus. Projekt kestab sai alguse augustis 2013 ja kestis kuni 2015. aasta juulini. Projekti käigus anti ülevaade partnerriikides korraldatavast vabatahtlikust tegevusest ja sisserännanute osalusest selles. Ühtlasi koostati abimaterjal ehk portfoolio, mida kasutades saab sisserändaja hinnata oma tööalaste oskuste arengut, et valmistuda paremini tööotsinguteks ja/või õpinguteks. Oluline osa tegevustest oli ka kontaktide loomine ja koostöö arendamine riikide MTÜde, tööandjate ja sisserännanutest vabatahtlike vahel. 

Uuringud näitavad, et osalemine vabaühendustes ja vabatahtlikus töös on sisserändajate hulgas madalam kui põliselanikkonnal. Samas on vabatahtlik töö hea võimalus saada ülevaade ühiskonnast, kus elatakse. Vabatahtlik tegevus on hea moodus ühiskonnas aktiivselt osa võtta ja seeläbi suurendada nii enda tulevasi töövõimalusi kui ka sotsiaalset võrgustikku.

Projekti oluline eesmärk oli suurendada ka vabatahtliku tegevuse kui mitteformaalse õpikeskkonna läbipaistvust. Projekti tegevuste lõpptulemusena valmis portfoolio, milles sisserännanust vabatahtlik saab kaardistada enda vabatahtlikku tegevust ning hinnata enese arengut iga vabatahtliku tegevuse järel. Soovitav on kasutada tugiisiku, sotsiaaltöötaja või kaasvabatahtliku abi. Materjalid on vabalt kasutatavad kõikide soovijate jaoks, kui säilitatakse viited projekti läbiviijatele ja rahastajale.

Portfoolio on kättesaadav kolmes keeles:

eesti 
inglise
vene

Lisainfo: Martin Eber, MISA rakenduskeskuse juht, tel: 659 9067, e-post: martin.eber@meis.ee