Nõuanded tagasipöördujale
Prindi lehekülg

Tere tulemast tagasi Eestisse!

 

Eestisse tagasipöördumine kulgeb sujuvamalt, kui olete sellele juba eelnevalt läbi mõelnud ning enda jaoks selgeks teinud, millised toimingud peate kodumaale naastes läbi tegema.

 

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid ning jagab tagasipöördumise kulutuste leevendamiseks sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumistoetust (https://www.integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus). Tagasipöördumistoetust saab taotleda Eesti kodakondsusesse kuuluv või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes:

  • on Eestist emigreerunud üldjuhul vähemalt 10 aasta eest või sündinud välisriigis;
  • vajab Eestisse tagasi pöördumiseks oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust.

Alla 30-aastane noor, kes on läbinud välismaal nii magistri- kui doktoriõppe, ei pea olema võõrsil elanud 10 aastat.

 

Elukoha registreerimine

Esmalt tuleb registreerida oma elukoht rahvastikuregistris. Ilma selleta ei saa te alustada järgnetevaid toiminguid – leida lasteaia- ja koolikohta, saada sotsiaalsed toetusi jms. Suurt osa avalikest teenustest osutab kohalik omavalitsus ning teenuste osutamise aluseks on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Seepärast kontrollib kohalik omavalitsus, kas rahvastikuregistri andmetel elab inimene Eestis ja selles kohalikus omavalitsuses, kus ta teenuseid soovib tarbida. Rahvastikuregistris Eesti.ee kaudu saab igaüks oma andmeid täpsustada ning vajadusel hõlpsasti uuendada.

 

Ravikindlustus ja perearstiteenused

Ravikindlustuse ja perearstiteenuste osas  on oluline rahvastikuregistri kanne, kuid veelgi olulisem on meeles pidada, et perearsti nimistusse kandmine võtab aega. Sestap tuleb sellega tegeleda kohe, mitte siis, kui tervisega hädad käes. Perearsti valimise ja perearsti juurde registreerumise kohta leiab teavet: http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/perearsti-vahetamine-ja-valimine.html

 

Haridus

Lasteaia- ja koolikoha leidmisel toetab inimesi kohalik omavalitsus. Nende küsimustega tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole. Eesti seaduste kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama kõikidele Eestis elavatele lastele lasteaiakoha ning kodulähedase koolikoha. Kui te soovite oma last panna mõnda teise kooli, siis on see võimalik juhul, kui teie poolt soovitud koolis on vabu kohti. Kohaliku omavalitsuse pädevuses on korraldada ka kohapealset huvitegevust. Huvitegevustes kaasalöömine aitab tagasipöördujatel kiiremini ka kohenda.

 

Töö

Töö otsingute ja tööalaste valikute nõustamises on abiks Eesti töötukassa https://www.tootukassa.ee/.

 

Juhiluba ja auto registreerimine

Juhul, kui tagasi pöördudes võetakse kaasa oma isiklik sõiduvahend, millel on teise riigi registritunnused, tuleb pöörduda Maanteeametisse sõiduvahendi Eestisse ringi registreerimiseks. Täpsemat teavet nii nõuete kui kontaktide kohta leiab Maanteeameti kodulehelt:

https://www.mnt.ee/et/soiduk/registreerimine/soiduki-registreerimine
 

Tagasipöördujad, kelle juhiluba on väljastatud välisriigis, peaksid samuti tutvuma nõuetega Maanteeameti kodulehel: https://www.mnt.ee/et/liikleja/juhiluba-ja-juhtimisoigus/valisriigi-juhiluba, et säilitada juhtimisõigus ning vajadusel õigeaegselt juhiluba uuendada.

Kodakondsus ja dokumendid
https://www.eesti.ee/et/kodakondsus-ja-dokumendid/eestisse-tagasipoeoerdujale/