Elanike nõustamine
Prindi lehekülg

Integratsiooni Sihtasutuse juures tegutseb 2014. aasta sügisest nõustamiskeskus, kus saavad Eestis elamise kohta teavet, nõu ja juhiseid küsida Eestis elavad teistest rahvustest inimesed. Nõustamisele on oodatud igaüks, kellel on küsimusi Eestis elamise kohta, nagu Eesti elamisloa, Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlemise ja eesti keele õppe ning praktiseerimise kohta. Infot saab küsida ka kõigi muude Eesti elukorraldust ja siin töötamist ning tegutsemist puudutavate teemade kohta, nagu haridus, töö, elukoht, arstiabiteenus ja sotsiaalteenuste kohta. INSA nõustamiskeskuse töötajad pakuvad kliendile mitmekülgset lõimumisalast teavet. Samuti suunavad nad vajadusel inimesi edasi vastava ametkonna või teenusepakkuja juurde. Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad aitavad elanikel tutvuda võimalike avalike teenustega ning on toeks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega suhtlemisel.

Integratsiooni Sihtasutuse tegevusega rõhutatakse elanikkonna Eesti ühiskonda kaasamise vajalikkust riiklikul tasandil. Nõustamisteenuse ülesandeks, vastavalt lõimumisvaldkonna arengukavale, on ühiskonna sidususe suurendamine. Nõustamisteenuse kaudu soovitakse vähendada sotsiaalset tõrjutust. Kuigi napp keeleoskus on üks olulisimaid faktoreid sotsiaalse tõrjutuse kujunemisel, siis ei ole see ainus määraja. Lisaks keeleõppe teemadega tegelemisele on olulise tähtsusega  ühiskonda kaasamine ja sotsiaalsete tugivõrgustike kujundamine. Seetõttu on edukaks lõimumiseks oluline ka teadlikkuse tõstmine tööhõive, elukestvas õppes osalemise, kodanikuühiskonna ja kodanikuhariduse, sotsiaalteenuste ning -hoolekande, õigusabi, tervishoiu korralduse ja riiklike toetuste teemadel.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamiskeskuse nõustajaid on võimalik kaasata ka ettevõtete infotundidesse ja teavitusüritustele, kus nad saavad tutvustada nõustamisteenust ning rääkida lähemalt, milliste küsimuste korral tasub nõustaja poole pöörduda. Samuti on nõustajad kokkuleppel tööandjatega valmis tulema ettevõtetesse, kus töötavad teistest rahvustest isikud, et neile töökohal grupinõustamist pakkuda.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamiskeskuse tegevusi viiakse ellu ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ raames. 

Kus nõustamiskeskused asuvad?

Tallinnas saab individuaalnõustamisele tulla aadressile Lõõtsa 2a (8. korrus)


E kell 12:00 – 17:00

T kell 12:00 – 17:00

K kell 12:00 – 17:00

NB! Kui olete eelnevalt aja kokku leppinud, on võimalik individuaalnõustamisele tulla ka teistel aegadel. Palun leppige aeg kokku helistades tasuta infotelefonile 8009999 või kirjutades e-posti aadressile info@integratsiooniinfo.ee

Nõustamiskeskuse Narva kontor on külastajatele avatud Kerese Keskuse (aadressil Kerese 3) teisel korrusel.

E kell 12:00 – 16:00

T kell 12:00 – 17:00

K kell 12:00 – 17:00

N kell 12:00 – 17:00

R kell 12:00 – 16:00


Oma küsimustele saab vastuseid ka kirjutades e-posti aadressil info@integratsiooniinfo.ee või helistades tasuta infotelefonil 8009999.